ข่าวทั่วไป

สวท.สงขลา นำแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” สนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2

นางสาวเหมวดี เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในขณะนี้ และสถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งทางศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 (ศบค.) ได้ออกมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 พร้อมนำแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ในการนำมาช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด แก่สถานประกอบการร้านค้า ผู้ใช้บริการ รวมทั้งหน่วยงาน และสถานที่ต่าง ๆ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ขานรับมาตรการดังกล่าว โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อนำคิวอาร์โคดมาติดไว้ที่บริเวณเข้า-ออก ของสถานีฯ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้มาใช้บริการ สแกนเพื่อเช็คอิน-เช็คเอาท์ แทนการใช้สมุดจดลงทะเบียนเข้า-ออก โดยแพลตฟอร์มดังกล่าว สามารถช่วยสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ เนื่องจากเมื่อมีการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ สามารถเช็คปริมาณความหนาแน่นของผู้ใช้บริการได้ รวมถึงสามารถให้คะแนนการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข ของแต่ละสถานที่ได้

โดยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะไม่ถูกเผยแพร่ออกไปในที่สาธารณะ และหากพบการติดเชื้อ “ไทยชนะ” จะสามารถติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองได้ และเมื่อพบว่าผู้ใช้งานรายใดมีความเสี่ยง ก็จะได้รับการแจ้งเตือนให้เข้ารับการตรวจหาโรค COVID-19 อย่างทันท่วงทีและไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ยังได้มีการจำกัดทางเข้า-ออก และมีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสถานีฯ โดยมีการนำเทอร์โมสแกน และเจลล้างมือมาใช้ในการคัดกรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด พร้อมจำกัดจำนวนคนในการเข้าใช้บริการ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมีจุดพักรอ สำหรับผู้ติดตามผู้ที่มาจัดรายการกับทางสถานีฯ เพื่อลดความแออัด อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top