ข่าวทั่วไป

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สปข.6

ช่วงเช้าวันนี้ (22 พ.ค. 63) นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (สปข.6) ในโอกาสเดินทางตรวจราชการเพื่อติดตามการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ สปข.6 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง สตูล และตรัง) เข้าร่วมรับมอบนโยบายอย่างพร้อมเพรียง

นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากจะเดินทางมาในนามของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 หรือ วปอ.62 เพื่อจัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งยังมีการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยทำกิจกรรมใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล และปัตตานี ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2563 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีด่านพรมแดนติดต่อกับสหพันธรัฐมาเลเซีย และมีการเดินทางผ่านข้ามแดนเข้าประเทศ ความต้องอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการกลับมาระบาดในระลอกใหม่ที่ยังคงมีความสำคัญแล้ว

นอกจากนี้ ยังถือโอกาสนี้มามอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด สปข.6 ทั้งเรื่องการสื่อสารภายในหน่วยงาน การปรับแผนปฏิบัติงานในปี 2563 ซึ่งอยู่ในช่วงของการเกิดโรคระบาด การประชาสัมพันธ์นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญาหา เพื่อช่วยเหลือประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ฯลฯ โดยเฉพาะในปัจจุบันสิ่งที่ต้องเน้นประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเป็นอย่างมาก คือ สถานการณ์ COVID-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ในส่วนของสถานการณ์ COVID-19 ขอให้ประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ทั้งของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การสวมหน้ากากอนามัย การอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ฯลฯ รวมทั้งมาตรการของกระทรวงมหาดไทย เช่น มาตรการการเดินทางข้ามจังหวัด ฯลฯ มาตรการการเรียน การสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง Onair Online และ Onsite อย่างต่อเนื่อง

โดยขณะนี้อยู่ในการผ่อนปรน ระยะที่ 2 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการระบาดระลอกใหม่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้ง Onair Online และ Onground สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการนำเสนอแง่มุมที่ดีที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤติ COVID-19 ของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสะอาด สวยงาม เนื่องจากประชาชนร่วมใจกัน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top