ข่าวทั่วไป

คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ลงพื้นที่ จ.สงขลา จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19

วันนี้ (23 พ.ค. 63) คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำโดยพันเอก รพีพัฒน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำผู้แทนนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 62 อาทิ นางกุลิสราพ์ บุญทับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 8 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นายสุรชัย หนูพรหม ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีด่านพรมแดนติดต่อกับสหพันธรัฐมาเลเซีย และมีการเดินทางผ่านข้ามแดนเข้าประเทศ ความต้องอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการกลับมาระบาดในระลอกใหม่ ยังคงมีความสำคัญ

โดยจุดแรกได้มีการลงพื้นที่ ณ บริเวณด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา เพื่อเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย พร้อมมอบชุด PPE ในการป้องกันเชื้อโรคให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่าน จำนวน 50 ชุด โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา รวมทั้งนายอำเภอสะเดา และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากนั้น ทางคณะฯ ได้เดินทางไปยังศาลาประชาคม อำเภอสะเดา เพื่อมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้แทนประชาชน ประกอบด้วย ถุงยังชีพ จำนวน 270 ชุด หน้ากากกันเชื้อโรค จำนวน 1,600 ชิ้น ตู้ปรับความดันลบ (Negative Pressure) จำนวน 1 ตู้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ อีกหลายรายการ

สำหรับการกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา วปอ.62 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมแก่นักศึกษาจากการไปทำ CSR ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปในการศึกษาดูงานในภาคใต้ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 โดยกำหนดการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2563 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทางคณะฯ ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม CSR ต่อที่จังหวัดสตูล

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว-ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top