ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา แจ้งแนวทางการปฏิบัติการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ คุมเข้ม COVID-19

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ กล่าวว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อยู่ในขณะนี้ แม้ทางรัฐบาลจะมีการผ่อนปรน ระยะที่ 3 แต่เพื่อความไม่ประมาทในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดสงขลา เดินหน้าคุมเข้ม COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้ลงทะเบียนในแบบฟอร์มผ่านทาง QR Code มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยผู้โดยสารสามารถกรอกแบบฟอร์ม จ.1 สข. หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code ม.อ. ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วสามารถลงทะเบียนผ่านทาง QR Code ได้ตั้งแต่สนามบินต้นทาง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ต้องกักตัวสังเกตอาการ ณ สถานที่พักเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ของภาครัฐฯ ประจำท้องที่ และรายงานอาการในแบบฟอร์มผ่านทาง QR Codeโค้ด ม.อ.)

2.ในส่วนของแนวทางการปฏิบัติการเดินทางออกพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยการเตรียมพร้อมเอกสารที่ใช้แสดงตนที่ออกตามกฏหมายโดยภาครัฐ และตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบิน ประกาศ/คำสั่งของจังหวัดปลายทางให้เป็นปัจจุบันก่อนการเดินทาง

3.เมื่อถึงสนามบินผ่านจุดคัดกรองวัดไข้ต้องไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

4.ลงทะเบียนในแบบฟอร์ม ต.8 ผ่าน AOT Airports Application และแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการเดินทาง โดยสามารถดาวน์โหลด และกรอกข้อมูลล่วงหน้าก่อนการเดินทางมายังสนามบินได้

และ 5.ขณะเดินทางให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สนามบิน และตามมาตรการของสายการบิน อย่างเคร่งครัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7422-7001-3

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top