ข่าวทั่วไป

อุทยานวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยพลังงาน ม.อ. ร่วมกับกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ พัฒนางานวิจัยพลังงานกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้ทรัพยากรของ 14 จังหวัดภาคใต้

ผศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ตามที่ คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด พร้อมด้วย ดร.ประพล มิลินทจินดา รองประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERD) และคณะเข้าเยี่ยมชม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจุดที่สามารถเชื่อมกับเอกชนได้ดี เอกชนจะได้นำงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้มีการนำเสนองานวิจัย 8 ผลงาน อาทิ พลังงานลมแบตเตอรี่ ปาล์มน้ำมันไบโอดีเซล การนำสิ่งของเหลือใช้เอาไปพัฒนาโคเอนไซม์คิวเทน การเพิ่มคุณค่าทางอาหาร

ดร.ประพล มิลินทจินดา รองประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERD) กล่าวว่า ในเฟสแรกกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จะนำร่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยนำ PSU COVID-19 มาตรวจและนำแอพพลิเคชั่นหมอชนะ มาบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในด้านการท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์ การขนส่งชายแดน ให้นักธุรกิจทางภาคใต้

เฟสที่ 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์กระจายความรู้และการลงทุน โดยกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ มีแนวคิดจะฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยนำงานวิจัยและพัฒนา มาต่อยอดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล หรือพลังงานธรรมชาติต่าง ๆ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และ SME มาต่อยอด

ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ มีพลังงานหลายอย่าง และมีเทคโนโลยีก้าวหน้าเป็นโอกาสดี ที่นักวิจัยของเราได้แลกเปลี่ยนความรู้ และอาจมีโจทย์บางอย่างให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษา เร็ว ๆ นี้ จะมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่นำงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน

ทั้งนี้ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประกอบด้วย

1.รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องแบตเตอรี่น้ำทะเล Seawater Battery

2.ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์ บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงงาน เรื่องตัวเก็บประจุยิ่งยวด (Super Capacitor) และกังหันลมแนวแกนตั้ง (Wind Tri)

3.ผศ. ดร.ประวิทย์ คงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องแนวทางการแยกสารมูลค่าสูง และการเพิ่มมูลค่า By-products จากน้ำมันปาล์ม

4.รศ. ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องงานวิจัยด้านไบโอดีเซล และการนําใช้ประโยชน์

5.ดร.อาคม ปะหลามานิต บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงงาน เรื่องการผลิตเชื้อเพลิงและพลังงานชีวภาพจากชีวมวลที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคใต้

6.ผศ. ดร.จันทกานต์ ทวีกุล สถาบันวิจัยระบบพลังงาน เรื่องเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล โครงการวิจัยระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบสองแกน และอื่น ๆ

7.ผศ. ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิลขยะแบบโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ในห้องปฏิบัติการ (Lab Scale Solar PV Module waste Recycling)

8.ดร.วัฒนา รติสมิทธ์ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน เรื่องพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar thermal energy)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top