ข่าวทั่วไป

กรมการจัดหางาน เปิดตัวแพลตฟอร์ม “บัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet)” บริการจัดหางานรูปแบบใหม่ รองรับการใช้งานของบัตรดิจิทัลเพื่อการจ้างงานในรูปแบบ QR Code จับคู่คนหางานกับนายจ้าง

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการจัดหางาน ได้ปรับมาตรฐานการให้บริการจัดหางานแบบเชิงรุก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการหางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย ซึ่งได้ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป จนกลายเป็นความปกติใหม่ที่เรียกว่า “New Normal” ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชน รวมถึงรูปแบบและเครื่องมือที่เกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นต้น ประกอบกับการที่ภาครัฐมีมาตรการผ่อนคลายให้บางกิจการได้เปิดดำเนินการอีกครั้ง ซึ่งทำให้แรงงานบางส่วนได้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานแล้ว แต่อย่างไรก็ดียังพบว่ามีบางส่วนที่ยังคงว่างงานอยู่

จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางาน จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มการจ้างงานรูปแบบใหม่ใน ชื่อ “บัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet)” โดยให้บริการรูปแบบ QR Code มีวิธีใช้งานง่าย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.เปิดเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th 2.ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และ 3.ไปที่เมนูดาวน์โหลดบัตรดิจิทัล Smart Job Wallet สามารถใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android (ระบบ Android จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่น Mywallet ก่อน)

การใช้งานสามารถนำบัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet) ไปใช้ได้ 3 ช่องทาง คือ 1.ทางระบบอินเทอร์เน็ต ช่องทางนี้ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อมูลแบบ Real Time เนื่องจากใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับระบบ Smart Job 2.ที่สำนักงานจัดหางาน โดยนำบัตรดิจิทัลแสดงตนแทนบัตรประจำตัวนายจ้าง และบัตรประจำตัวประชาชน และ 3.งานนัดพบแรงงาน โดยไม่ต้องใช้เอกสาร (Paperless)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet) ได้ที่ 1.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา อาคารสรรพากร (หลังเก่า) ชั้น 2 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทร.08-8587-1262 , 0-7431-4845 และ 2.ศูนย์จัดหางาน สาขาหาดใหญ่ เลขที่ 91 , 93 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.08-8788-5945 , 0-7423-4089 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์หางานทำ และนายจ้าง สถานประกอบการ ได้ทราบ ทั้งนี้ หากมีข้อสสัยสอบถามเพิ่มเดิมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ โทร.0-7431-4845 ในวัน และเวลาราชการ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top