ข่าวทั่วไป

ชาวประมงพื้นบ้านอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา ขอบคุณรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณวางซั้ง ทำให้สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น สร้างรายได้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

วันนี้ (26 มิ.ย. 63) ที่บริเวณสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทย หมู่ที่ 7 ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นำคณะสื่อมวลชนทุกแขนง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมการสร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ทำแนวเขตอนุรักษ์วางซั้ง (บ้านปลา) ซึ่งเป็นโครงการประชาสัมพันธ์ภายใต้การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ในเขตตรวจราชการจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ ประมงอำเภอสทิงพระ กล่าวว่า การสร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ วางซั้งปลา เป็นกิจกรรมตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านอำเภอสทิงพระ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จำนวน 500,000 บาท โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2562 ในการจัดทำซั้งบ้านปลา จำนวน 342 กอ ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ฯ 15 เขต คลอบคลุมพื้นที่ อำเภอระโนดอำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยทำแนวเขตอนุรักษ์ออกไปประมาณ 400 เมตร จากชายฝั่งและห้ามทำประมงด้วยเครื่องมือทุกชนิด จากการลงเรือไปสำรวจแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ แนวเขตอนุรักษ์วางซั้งปลาครั้งนี้พบว่าบริเวณดังกล่าว มีปลาเล็กปลาน้อยมาหลบอาศัยร่มเงาอยู่ รวมไปถึงปลาขนาดใหญ่กว่าจะว่ายมาติดตามหาอาหารทำให้มีปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นแหล่งห่วงโซ่อาหารที่อุดมสมบูรณ์

นายเจริญ ทองมา อดีตนายกสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทย อำเภอสทิงพระ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลเห็นความสำคัญกับอาชีพชาวประมงพื้นบ้าน และให้การสนับสนุนงบประมาณในการวาง “ซั้งกอ” หรือ “บ้านปลา” เมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้ชุมชนชาวประมงให้การยอมรับ เพราะสามารถเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ป้องกันการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายที่รุกเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่ง ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การชี้แจงความเป็นมาของโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน การสร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ การวางซั้งปลา ความสำเร็จของโครงการฯ ที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านการประมง การลงเรือสำรวจพื้นที่สร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ การวางแนวซั้งปลา และการร่วมปล่อยพันธุ์ปู

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top