ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหางานจังหวัดสงขลา เผย แรงงาน “เข้ม” สั่งระงับ คนงานไทยลักลอบไปทำงานต่างประเทศ

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุ ยังเข้มมาตรการป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานประจำท่าอากาศยานต่าง ๆ เข้มงวด ตรวจสอบและระงับการเดินทางผู้ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าจะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ พร้อมกับชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการเดินทางไปทำงาน หรือฝึกงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่า ก่อนเดินทางต้องแจ้ง หรือขออนุญาตต่อกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถิติคนหางานเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ผ่านด่านตรวจคนหางานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือนมิถุนายน 2563 มีจำนวน 585 คน เจ้าหน้าที่ได้สั่งระงับการเดินทางของคนหางานที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ และให้การยอมรับว่าจะไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 2 คน ส่วนเดือนพฤษภาคม มีคนหางานเดินทางฯ 243 คน สั่งระงับการเดินทาง 9 คน เดือนเมษายน มีคนหางานเดินทางฯ 557 คน สั่งระงับการเดินทาง 7 คน และเดือนมีนาคม มีคนหางานเดินทางฯ 3,737 คน สั่งระงับการเดินทาง จำนวน 56 คน

ขณะเดียวกัน กรมการจัดหางาน ยังติดตามสถานการณ์แรงงานไทยที่แจ้งเดินทางกลับประเทศ อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง 26 เมษายน 2563 มีแรงงานไทยรายงานตัวกลับประเทศกับ ตม.เกาหลีใต้ จำนวน 8,043 คน ส่วนชายแดนใต้ ในช่วงวันที่ 16 มีนาคม ถึง 4 พฤษภาคม 2563 มีคนไทยเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 26,331 คน

“…ถึงแม้ในหลายประเทศจะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ยังพบว่าการโฆษณาจัดหางานเพื่อชักชวนคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือช่องทางอินเทอร์เน็ต กลับมีจำนวนมากขึ้น โดยไม่มีการขออนุญาตในการโฆษณาจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงโฆษณาการจัดหางานไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ.2561 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรมการจัดหางาน จะตรวจสอบและติดตาม พร้อมประสานการทำงานร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ในการติดตามหาตัวบุคคล เพื่อจะขยายผลในการดำเนินคดีต่อไป…”

ทั้งนี้ ผู้ใดพบเห็นการโฆษณาจัดหางาน ชักชวนคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสงสัยว่าจะเป็นการหลอกลวงคนหางาน สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ที่ ศูนย์ประสานการปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร.02-245-6763 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top