ข่าวทั่วไป

พสกนิกรชาวสงขลา พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันนี้ (28 ก.ค. 63) ที่วัดห้วยพุด หมู่ที่ 2 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลานายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งพสกนิกรชาวสงขลาทุกหมู่เหล่า ต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน” บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสามัคคี และความจงรักภักดี

“…เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันนี้ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างมีจิตใจตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสานต่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ปวงไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดมา

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน” ณ วัดห้วยพุด หมู่ที่ 2 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน และผู้ร่วมพิธีทุกคน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน” และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป…” นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ การกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การมอบหน้ากากผ้า จำนวน 2,500 ชิ้น ให้กับผู้แทนเพื่อนำไปมอบให้กับวัด และโรงเรียน การมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง การมอบนมกล่อง ขนม และน้ำผลไม้ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง การเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน” กิจกรรมการใช้จุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสีย (EM Ball) กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการปลูกป่า-ปลูกต้นไม้ จำนวน 400 ต้น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ จาวตาลเชื่อม กล้วยฉาบ เครื่องแกง ข้าวพื้นบ้านท้องนาทะเลสาบคาบสมุทรสทิงพระ ไข่เค็มบ้านปะโอ น้ำผึ้งโตนด น้ำส้มสายชูหมักตาลโตนด เป็นต้น บริการตรวจสุขภาพ บริการตัดผม การสาธิตการประกอบอาชีพการทำผัดไทย บริการทางทันตกรรม ฯลฯ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์แห่งอาณาราษฎร

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top