ข่าวทั่วไป

สธ.สงขลา เสริมสร้างศักยภาพสื่อมวลชน เน้นปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เดินหน้าป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระลอกสองอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ 14 สิงหาคม 2563 นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปิดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพสื่อมวลชน จังหวัดสงขลา ปี 2563 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและดูแลสุขภาพประชาชนในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดทั่วโลก และยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ ประกอบกับประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ แต่เนื่องจากภายหลังการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ระยะที่ 6 ทำให้ประชาชนเกิดความชะล่าใจ และขาดความใส่ใจต่อมาตรการการป้องกันโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเกิดโรคติดเชื้อ COVID-19 แพร่ระบาดในระลอกที่สองต่อไปได้ โดยปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคเกิดจากพฤติกรรมการปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ไม่ถูกต้อง และไม่สม่ำเสมอ จังหวัดสงขลา

จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการถ่ายทอดและสื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นนิสัยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อย่างต่อเนื่องต่อไปอีก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระลอกที่ 2 และเพื่อป้องกันโรคติดต่ออื่น ๆ เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติตามมาตรการวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ให้ยึดหลักปฏิบัติ 6 ประการ ได้แก่

1.สวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน หรืออยู่ในที่สาธารณะ

2.หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจล

3.รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร

4.หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด โดยเฉพาะบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก วางแผนการเดินทางเมื่อต้องโดยสารรถสาธารณะเพื่อเลี่ยงความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วน หากไปในสถานที่ต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการพบปะ หรือการชุมนุมกันเป็นกลุ่มก้อน

5. หมั่นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรืออย่างน้อยล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ หรือผงซักฟอก

และ 6.ลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการร้านค้า หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เนื่องจากแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” จะทำให้สามารถติดตามบุคคลในสถานที่ที่อาจมีการแพร่ระบาดได้สะดวก ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ลดการขยายวงการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งแกนนำสื่อชุมชน เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 45 คน ใช้เวลาในการอบรม 1 วัน โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ สถานีโทรทัศน์ NBT สงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top