ข่าวทั่วไป

กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.2031 แยก ทล.43-ทล.407 อ.นาหม่อม อ.หาดใหญ่ และ อ.เมือง

ช่วงบ่ายวันนี้ (14 ส.ค. 63) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.2031 แยก ทล.43-ทล.407 อำเภอนาหม่อม อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมือง โดยมีอยู่ที่เกี่ยวจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับความเป็นมาของโครงการภายใต้แผนกิจกรรมยกระดับมาตรฐานชั้นทางของกรมทางหลวงชนบท ปัจจุบันมีปริมาณจราจรรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยมีจุดเริ่มต้นสายทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 43 และสิ้นสุดสายทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 407 ซึ่งสายทางดังกล่าว มีศักยภาพที่จะยกระดับมาตรฐานทางหลวง และสามารถพัฒนาเป็นทางลัดทางเลี่ยงระหว่างอำเภอ และจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง โดยจะต้องปรับปรุงขยายผิวจราจรบนถนนสายดังกล่าว และคัดเลือกต่อเติมแนวสายทางให้มีความถูกต้องปลอดภัยในด้านวิศวกรรม สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับถนนทางหลวงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อรองรับปริมาณจราจรในอนาคต และการสัญจรให้ได้รับความสะดวก และปลอดภัยตลอดจนบรรเทาปริมาณจราจรบนถนนทางหลวง

สำหรับวัตถุประสงค์โครงการเพื่อศึกษา และคัดเลือกรูปแบบแนวสายทางที่เหมาะสม พร้อมศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาของโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำรวจออกแบบและประมาณราคาถนนสายดังกล่าว ที่มีรวมระยะทาง 13.50 กิโลเมตร ทั้งนี้ ลักษณะโครงการสำรวจออกแบบถนนเริ่มต้นบริเวณจุดเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 43 ถนนสายหาดใหญ่-ปัตตานี ในพื้นที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา มุ่งหน้าทิศเหนือผ่านทางแยกตัดกับถนนสายสอง 2085 และถนนสาย สข.3005 ทุ่งใหญ่-หนองไทร ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สิ้นสุดโครงการบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 407 (ถนนกาญจนวนิช) บริเวณตรงข้ามวัดเนินไศลในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงคอหงส์ รวมระยะทางประมาณ 13.50 กิโลเมตร

ขณะที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพื่อยกระดับมาตรฐานชั้นทางถนนสาย สข.2031 และเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทาง พร้อมพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 43 และทางหลวงหมายเลข 407 รวมทั้งสามารถการขยายตัวของชุมชนในอนาคต อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top