ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.อ. เชิญชวนติดตามหลากสาระใน “งาน ม.อ.วิชาการ ออนไลน์ 63” ที่แรกของภาคใต้ 16 สิงหาคมนี้ ทาง Facebook : PSUconnext

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน ม.อ. วิชาการออนไลน์ ปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 พบกับการพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ คุณสุทธิชัย หยุ่น สื่อมวลชนอาวุโส และคุณกมลาสน์ เอียดศรีชาย ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ศิษย์เก่าคณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปัตตานี การเสวนาของกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ กิจกรรมเพาะกล้าจิตอาสา พร้อมชมคลิปแนะนำผลงาน คณะ หน่วยงาน รับชมผ่านเพจ FB : @PSUconnext ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.

1.ลิงค์คลิปประชาสัมพันธ์ “งาน ม.อ.วิชาการออนไลน์ 63” >>https://www.facebook.com/psuconnext/videos/1618294988351487

2.ลิงค์คลิปประชาสัมพันธ์ โดยคุณบี กมลาสน์ เอียดศรีชาย >>https://www.facebook.com/588087697899345/videos/3128100727280289/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุก ปีเป็นช่วงเวลาที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่และเส้นทางใกล้เคียง มีความคึกคักมากที่สุดช่วงหนึ่งของปี เพราะเป็นช่วงเวลาของการจัดงานที่น่าสนใจหลายงาน คือ งาน ม.อ.วิชาการ งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานเกษตรภาคใต้ ซึ่งแม้ว่าจะมีความไม่สะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องใช้เส้นทางมายังมหาวิทยาลัย แต่ส่วนดี คือ ทำให้เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในพื้นที่เช่นกัน

ในปี 2563 แม้ยังมีการเฝ้าระวังจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้งานที่เป็นที่สนใจของครู ผู้ปกครองและเยาวชนที่ประสงค์จะศึกษาต่อ คือ งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา และงานที่หลายท่านตั้งใจจะมาจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอื่น ๆ คือ งานเกษตรภาคใต้ จะไม่จัดในปีนี้ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะจัดเป็นนิทรรศการออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-31สิงหาคม 2563 ส่วนการแข่งขัน การแสดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จะเลื่อนไปเป็นจัดระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2563 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในส่วนของการแสดงผลงานของคณะ หน่วยงาน ยังคงมีจัดอยู่เช่นเดิม แต่จะเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดที่ยังคงสาระทางวิชาการโดยจะเป็นการจัดออนไลน์ นำเสนอทาง Facebook : PSUconnext ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.45-15.30 น. ซึ่งเป็นวันหยุดและผู้สนใจมีโอกาสได้รับชมขณะพักผ่อน เหมือนกับการเที่ยวชมรอบมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเดิน และสามารถกลับมาชมย้อนหลังได้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

งานนี้ยังคงแสดงภารกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีความหลากหลายในการนำเสนอ ทั้งการพูดคุยกับผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงวิชาการและสื่อมวลชนในรูปแบบของรายการสด สามารถตอบข้อซักถามที่สนใจได้ ซึ่งจัดให้สำหรับคน 2 วัย คือ ช่วงเช้า คุณสุทธิชัย หยุ่น สื่อมวลชนอาวุโส และช่วงบ่าย คุณกมลาสน์ เอียดศรีชาย ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ศิษย์เก่าคณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปัตตานี

ส่วนการมีส่วนร่วมของแต่ละคณะและหน่วยงานนั้น จะเป็นในรูปของการนำเสนอคลิปแนะนำคณะ หน่วยงาน และผลงานเด่นที่น่าสนใจในรอบปี และการพูดคุย เสวนาทางวิชาการของคณะวิชาใน 3 กลุ่มสาขา คือ 1.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 3.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ กล่าวว่า การจัดงาน ม.อ.วิชาการ ในหลายปีที่ผ่านมา จะเน้นใน 4 ด้าน คือ 1.ด้านทุนมนุษย์ ให้มีการเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่ง 2.ด้านทุนทางสังคม ให้คนในพื้นที่อยู่ดีกันดี ทำมาหากินได้เองโดยไม่ต้องพึ่งภาครัฐมากนัก 3.ด้านทุนทางกายภาพ การมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงซึ่งเป็นเรื่องที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ 4.ด้านข้อมูลที่ปัจจุบันหาได้จากหลากหลายช่องทางแต่ต้องใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น เชื่อว่าในการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ในปีถัดไปและในอนาคต แม้รูปแบบจะปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่จุดเน้นของงานคงไม่หนีไปจาก 4 ด้านที่พูดถึงนี้

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top