ข่าวมาใหม่

วอศ.สงขลา ขับเคลื่อนอาหารพื้นถิ่นสงขลา สู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ่านศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสงขลา “ตำรับสองเล”

วันนี้ (18 ส.ค. 63) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมชมศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสงขลา ณ ห้องอาหาร “ตำรับสองเล” โดยมีนายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดนโยบายในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยมุ่งเน้นยกระดับการเรียนการสอนวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ และตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จึงได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของครู นักเรียนและนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ตอบโจทย์นโยบายในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดตั้ง “ศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสงขลา” และ “ห้องอาหารตำรับสองเล” เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาหารพื้นถิ่นสงขลา โดยการสร้างมูลค่าและความโดดเด่นให้กับอาหารพื้นถิ่นสงขลา นำมาบริการในรูปแบบ Chef’s Table ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้เรียน ตลอดจนประชาชนที่สนใจให้มีศักยภาพในการสรรค์สร้างมนูอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น นำไปสู่การยกระดับสถานศึกษาในการขับเคลื่อนอาหารพื้นถิ่นสงขลามรดกภูมิปัญญทางวัฒนธรรม สอดรับกับนโยบาย “สงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก”

ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จะผลักดันให้ศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสงขลา เป็นศูนย์การการจัดการความรู้ (KN) ด้านอาหารพื้นถิ่น ซึ่งผู้เรียนสามารถ นำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ต่อยอด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคตต่อไป ซึ่งในวันนี้ (18 สิงหาคม 2563) บริษัท นาว มีเดีย จำกัด ได้เข้ามาสัมภาษณ์ เก็บภาพ เสียง และถ่ายทำเพื่อเป็นข้อมูลในการผลิตสารคดีสั้น เพื่อผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ออกอากาศผ่านรายการ “มุมมองใหม่ Five Focus” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) รวมไปถึงการเปิดให้แขกผู้มีเกียรติได้ลิ้มรส และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเมนูอาหารพื้นถิ่นสงขลา ณ ห้องอาหารตำรับสองเล โรงแรมดาหลาวิลล์ ซึ่งในวันนี้ชูเมนูอาหารพื้นถิ่น (The Local of Singora Set) ประกอบด้วย 4 เมนู ได้แก่ 1.ยำแตงกวาปลาฟู 2.ซุปแกงเลียงยอดมะพร้าวปลาย่าง 3.ครีมพูเร่จำปาดะ และ 4.ข้าวหุงดอกดาหลาแกงปักษ์ใต้ โดยศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อหารพื้นถิ่นสงขลา จะเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาอื่น ๆ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top