ข่าวมาใหม่

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (SCEB)

ช่างบ่ายวันนี้ (20 ส.ค. 63) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (Songkhla Convention and Exhibition Bureau) หรือ เอสเส็บ (SCEB) โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ ร่วมให้การต้อนรับ

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดพิธีเฉลิมฉลองการเปิดสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (Songkhla Convention and Exhibition Bureau) หรือ เอสเส็บ (SCEB) ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากจังหวัดสงขลาได้รับการรับรองเป็นไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้น การจัดตั้งหน่วยงานทางด้านไมซ์บูโร ระดับจังหวัดในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมให้การขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา สู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการจัดงานประชุม งานแสดงสินค้า และอีวนท์ทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธุรกิจไมซ์ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดประชุมองค์กร (Corporate Meetings) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travels) การประชุมทางวิชาการ (Conventions) และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions) และนอกเหนือจาก 4 กิจกรรมที่กล่าวไปแล้วนั้น ไมซ์ยังรวมถึงงานกิจกรรมขนาดใหญ่ หรือเมกาอีเวนท์ (Mega Events) ด้วย

โดยลักษณะการจัดงานไมซ์ที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นกลุ่มใหญ่ จึงทำให้อุตสาหกรรมไมซ์ได้นำนักเดินทางที่มีคุณภาพ และมีค่าใช้จ่ายสูงเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง นักเดินทางดังกล่าวมีการใช้จ่ายเงินสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3 เท่า โดยจังหวัดสงขลานับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่สำคัญในประเทศไทย สำหรับการรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจไมซ์ พร้อมขอแสดงความยินดีที่จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งหน่วยงาน 16 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลตำบลสำนักขาม หอการค้าจังหวัดสงขลา

สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา สมาคม SMEs จังหวัดสงขลา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา สมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา และเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา ได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการในจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าถึงแม้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของโลกจะส่งผลให้เศรษฐกิจการค้า และการลงทุนของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก เกิดภาวะชะลอตัว แต่ในวันนี้จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งหน่วยงานทั้ง 16 แห่ง ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและเข้มแข็ง ในการร่วมมือกันสนับสนุนให้การยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่สงขลาให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเสริมให้การขับเคลื่อนงานต่อไปจากนี้ของ เอสเส็บ (SCEB) มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ อันจะสามารถส่งเสริม และสนับสนุนสงขลาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ได้อย่างถูกทางและต่อเนื่องในระดับนานาชาติได้อย่างแท้จริง

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในวิกฤต COVID-19” โดยนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การเสวนาในหัวข้อ “ไมซ์สงขลา ปรับเปลี่ยนเพื่ออยู่รอดอย่างไรในสถานการณ์โรค COVID-19” และการจุดพลุเฉลิมฉลอง “Songkhla Mice City” ในช่วงค่ำ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top