ข่าวทั่วไป

อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้น จ.สงขลา ตรวจเยี่ยมและติดตามผลงาน RID NO.1

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลงาน RID NO.1 ณ จังหวัดสงขลา พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องรายงานสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย RID NO.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ระยะที่ 2 และโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้เน้นย้ำแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2563 ดังนี้ 1.ทำงานแบบ “เข้าถึง เข้าพบ เข้าแก้” 2.การสร้างเครือข่าย 3.การกำจัดวัชพืช ผักตบชวา รวมทั้งตรวจสอบอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน 4.ให้ตอบรับและเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน 5.ขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้มอบไว้แล้ว 6.ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา (ผส.ชป.) ทราบทุกครั้ง 7.การให้ข่าวประชาสัมพันธ์ต้องทันเหตุการณ์ 8.ต้องมีการแจ้งประชาชนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ให้ดำเนินการทันที โดยไม่ต้องมีคำสั่งการ 9.สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และกำลังคน ในภาวะวิกฤติ 10.จัดสรรเครื่องจักร เครื่องมือทั้ง 8 ศูนย์ เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงภายใน 24 ชั่วโมง 11.สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือเชื่อมโยงเครือข่าย (รถโมบาย) เข้าช่วยเหลือในพื้นที่ และ 12.จัดสรรงบประมาณเพื่อรับมืออุทกภัยให้พร้อม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top