ข่าวทั่วไป

กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในระยะที่ 2 ตามโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข” ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันนี้ (2 ก.ย. 63) ที่เรือนจำอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในระยะที่ 2 โดยมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข” ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลในเรือนจำ และเยี่ยมชมการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดการเสียชีวิต ทั้งนี้ เรือนจำอำเภอนาทวี มีผู้ต้องขัง จำนวน 2,787 คน ผู้ต้องกักขัง จำนวน 48 คน

สำหรับโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข” ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับให้เท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรม และด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทรงเล็งเห็นว่า สุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกัน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top