ข่าวทั่วไป

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จังหวัดสงขลา ร่วมสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ

วันนี้ (2 ก.ย. 63) นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีสมโภชหมฺรับ ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เพื่อนำไปถวาย ณ วัดศรีสว่างวงศ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายธานินทร์ แก้วจุรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมวันสาร์ทเดือนสิบ พร้อมด้วยนายวิจิตร สารานพคุณ รองประธานกรรมการสถานศึกษา นายรัฐกรณ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธี ร่วมด้วยการจัดประกวดหมฺรับของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน การสาธิต จัดนิทรรศการประเพณีทำบุญเดือนสิบให้กับนักเรียนและผู้มีเกียรติได้รับชมด้วย

การจัดกิจกรรมสมโภชหมฺงานประเพณีสารทเดือนสิบ ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นของชาวใต้ ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาน และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายที่ยังเวียนว่ายไม่ไปเกิด ตกนรกไปเป็นเปรต ได้รับความอดอยาก

สำหรับหมฺรับที่จัดขึ้นจะประกอบไปด้วย ขนมรา ขนมเจาะหู ขนมเทียน ขนมต้มสามเหลี่ยม ข้าวพอง นำมาจัดเป็นรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการฝึกทำขนมเดือนสิบ จำนวน 3 ชนิด คือ ขนมเทียน ขนมเจาะหูและขนมต้มสามเหลี่ยม โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้และฝึกหัดการทำขนม การจัดนิทรรศการประเพณีสาร์ทเดือนสิบ ให้นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติได้รับชม พร้อมกับจัดประกวดหมฺรับของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5-6 ที่จัดมาร่วมสมโภชในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (3 ก.ย. 63) คณะครูและนักเรียนจะมีขบวนแห่หมฺรับและนำไปถวายที่วัดศรีสว่างวงศ์ ต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top