ข่าวการศึกษา

ทีม MIRAi จาก ม.อ. ชนะเลิศประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA Creative Contest 2020 (ภาคใต้)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute-IFI) จัดงานประกาศรางวัล โครงการประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA Creative Contest 2020 (ภาคใต้) หัวข้อ “FUTURELAND” ทีม MIRAi จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ กับผลงานเรื่อง “Knowledge Exchange ปันความรู้สู่ด้ามขวาน”

วันนี้ (5 ก.ย. 63) ที่ห้องแมกโนเลีย โรงแรมบุรีศรีภู อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คุณพิมพ์ชนก เกสพานิช นักกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม จากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานประกาศรางวัลโครงการ NIA Creative Contest 2020 (ภาคใต้) หัวข้อ “FUTURELAND” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คํารณ พิทักษ์ ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ทีมผู้เข้ารอบการประกวด ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute-IFI) จัดกิจกรรมประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต NIA Creative Contest 2020 หัวข้อ “FUTURELAND” เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปได้สร้างสรรค์ และนําเสนอแนวคิดด้านมุมมองอนาคต ในรูปแบบของวีดิทัศน์ที่นําเสนอภาพอนาคต (Images of Futures) ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อผู้คนและประเทศ โดยจัดการประกวดฯ 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยในพื้นที่ภาคใต้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการโครงการ NIA Creative Contest 2020 (ภาคใต้) หัวข้อ “FUTURELAND” มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการถึง 95 ทีม

โดยในวันนี้มี 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมงาน โดยทีมชนะเลิศในโครงการฯ ได้แก่ ผลงานเรื่อง “Knowledge Exchange ปันความรู้สู่ด้ามขวาน” ทีม MIRAi จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานเรื่อง “ศรัทธา” ทีม Shake The World จากมหาวิทยาลัยทักษิณ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานเรื่อง “วัวชน 2030” ทีม AJPT จากประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศทั้ง 2 อันดับจากโครงการฯ จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนภาคใต้ เพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไปอีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top