ข่าวมาใหม่

มท.2 ชวนนักธุรกิจรุ่นใหม่ ถกทางรอดเศรษฐกิจเมืองสงขลา-หาดใหญ่ ชูการลงทุนภาครัฐ-แลนด์มาร์ค ดึงดูดนักท่องเที่ยว

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พบปะกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมรับฟังแนวทางในการพัฒนาจังหวัดสงขลา ยกระดับเมืองหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล ประธานฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ หอการค้าจังหวัดสงขลา และกลุ่มนักธุรกิจคนรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมพบปะพูดคุย

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้เข้ารับฟัง Project จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในการที่จะพัฒนาจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะการสร้างจุดเด่นในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคการศึกษา ที่ทางกลุ่มต้องการให้มีการพัฒนาเพื่อเป็นจุดขายใหม่ ๆ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว หรือการสร้าง Project ใหม่ ๆ จากภาคอุตสาหกรรม เช่น การจับมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับโรงแรม เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลและบริการระดับสูง หรือเป็น Medical Hub ของภาคใต้ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการลงทุนในประเทศ และในอีกหลากหลายประเด็นที่ทางกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้ฝากถามถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดสงขลา

“…วันนี้ได้มาร่วมรับฟังการเสวนาของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคนกลุ่มนี้ ในอันที่จะร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดสงขลา รวมถึงอำเภอหาดใหญ่ ให้ก้าวเดินไปข้างหน้า พร้อมกับให้ข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ของแต่ละภาค ทั้งเรื่องของการเที่ยว เรื่องของอุตสาหกรรม หรือเรื่องของการศึกษา ซึ่งก็ได้ให้แง่คิดว่าควรที่จะทำอย่างไร หลังจากที่ COVID-19 เข้ามาทำให้เศรษฐกิจบ้านเราเริ่มซบเซาในทุก ๆ ด้าน คนกลุ่มนี้มาร่วมกันหาทางออก เพื่อที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวในบ้านเรา รวมถึงการที่เราต้องมี Project ใหม่ ๆ เกิดขึ้น ซึ่งผมได้ฝากประเด็นไว้ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ ถึงแนวคิดในการพัฒนาจังหวัดสงขลา แนวมุมมองของกลุ่มคิดอย่างไร ในส่วนของภาพรวมของจังหวัดก่อน แล้วค่อยย่อยลงมาถึงหาดใหญ่ อยากเห็นจังหวัดขับเคลื่อนอย่างไร โดยทำเป็นแผนของจังหวัด และเอาเฉพาะประเด็นที่สำคัญ และข้อที่ 2. ในอำเภอหาดใหญ่ เราจะทำอะไร ซึ่งผมได้รับปากจะประสานกับทางจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดสงขลา ต่อไป…” นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าว

สำหรับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) นั้น ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ในการสนับสนุนพัฒนาความพร้อมด้านทักษะ ความเป็นผู้นำ การบริหารธุรกิจ การจัดการในด้านต่าง ๆ ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เป็นการรวมตัวของลูกหลานผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top