ข่าวทั่วไป

“พาณิชย์” เดินหน้าแนะชาวสงขลา เตรียมใช้ประโยชน์และปรับตัวรับความตกลงการค้าฉบับใหม่ “อาร์เซ็ป” ​

นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมฯ จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ “ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป” ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันนี้ (17 ก.ย. 63) โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เกษตรกร ผู้ประกอบการ SME นักวิชาการ และภาคประชาสังคมกว่า 100 คน ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมองประสบการณ์ เพื่อเตรียมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมรับฟังข้อมูลอาร์เซ็ปและโอกาสการค้าการลงทุนในประเทศสมาชิก รวมถึงแนวทางการรับมือกับวิกฤต COVID-19

นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพราะเมื่อความตกลงอาร์เซ็ปมีผลใช้บังคับ จะกลายเป็นความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากมีประชากรเกือบ 3,600 ล้านคน หรือเกือบครึ่งของประชากรโลก มีมูลค่า GDP กว่า 28.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 1 ใน 3 ของ GDP โลก รวมถึงจะเป็นเอฟทีเอ ฉบับที่ 14 ของไทย ซึ่งผู้ประกอบการและเกษตรกรของไทย ควรเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากความตกลง ที่สร้างโอกาสการส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่แห่งนี้

โดยสินค้าไทยที่คาดว่าจะมีโอกาสขยายตลาดเพิ่มขึ้น เช่น ส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติก และเคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เส้นใย เครื่องแต่งกาย กระดาษ ผักผลไม้แปรรูปและไม่แปรรูป น้ำมันพืชของปรุงแต่งจากธัญพืชและแป้ง แป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู สินค้าประมง อาหารแปรรูป และน้ำผลไม้ เป็นต้น ในขณะเดียวกันจะช่วยให้ผู้ผลิตเพื่อส่งออกไทย สามารถนำเข้าวัตถุดิบการผลิตที่หลากหลายและมีราคาที่ต่ำลงอีกด้วย อีกทั้ง ยังจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในไทยมากขึ้น และจะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ เช่น ก่อสร้าง ค้าปลีก ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และบันเทิง ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้นั้น กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุน FTA เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก FTA ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรมฯ อยู่ระหว่างศึกษา และรวบรวมความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดตั้งกองทุน FTA และตั้งเป้าที่จะเสนอความเห็นเรื่องการดำเนินการต่อไปในเรื่องนี้ต่อระดับนโยบายในช่วงต้นปี 2564

ผู้สนใจสามารถรับชมการสัมมนาย้อนหลังได้ที่ Facebook “กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” รวมถึงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความตกลงอาร์เซ็ปอย่างต่อเนื่อง ได้ทาง www.dtn.go.th หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูล FTA (FTA Center) โทร 0-2507-7555

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top