ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. แถลงข่าวโครงการ 1,000,000 กิโลเมตร “VIRTUAL RUN : เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ”

วันนี้ (18 ก.ย. 63) ที่บริเวณเวทีสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รศ. นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ 1,000,000 กิโลเมตร “VIRTUAL RUN : เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ” พร้อมด้วย รศ. นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับโครงการ 1,000,000 กิโลเมตร “VIRTUAL RUN : เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสานต่อในการสร้างอาคารเย็นศิระ 3 ซึ่งเป็นอาคารที่พักสำหรับผู้ป่วยที่รอรับการรักษา ที่ผ่านมาผู้ป่วยที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ส่วนใหญ่ต้องมีที่พักรอระหว่างการรักษา เดิมจะเข้าพักที่อาคารเย็นศิระ 1 และ 2 แต่ด้วยจำนวนผู้ป่วยและญาติที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความแออัด จึงมีแนวคิดในการสร้างอาคารเย็นศิระ 3 เพื่อรองรับผู้ป่วยดังกล่าว

หลังจากได้ทราบข่าวว่าจะมีการสร้างอาคารเย็นศิระ 3 หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน แสดงความจำนงในการช่วยเหลือ อาทิ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 รศ. นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ได้เดินทางไปยังบริษัท อรรถกระวี จำกัด เพื่อรับมอบที่ดิน จำนวน 600 ตารางวา เพื่อเป็นพื้นที่ในการจัดสร้างอาคารเย็นศิระ 3 ซึ่งเป็นการมอบในนามทายาทอรรถกระวีสุนทร เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 ให้เป็นสาธารณประโยชน์ด้านการแพทย์ การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีคุณเจริญ ลิ่มสกุล อดีตประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และอาจารย์จิฬา แก้วแพรก อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และทีมงาน ที่ร่วมกันให้คำแนะนำรวมถึงออกแบบ ที่สำคัญ คือ ประชาชนทั่วไปที่ร่วมกันบริจาคผ่านโครงการต่าง ๆ ที่จัดไปก่อนหน้านี้ จนได้รับเงินในการก่อสร้างมาส่วนหนึ่ง แต่งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด คือ 121,334,120 บาท ยังรอรับการช่วยเหลืออีก 38,888,698 บาท จึงจะทำให้การก่อสร้างครั้งนี้แล้วเสร็จ

โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ผู้บริหารมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และบุคลากร ได้จัดพิธีบวงสรวงบูชาพระภูมิเจ้าที่ และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเย็นศิระ 3 อาคารที่พักสำหรับผู้ป่วยและญาติ โดยทำพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณที่ดินบริจาคทายาทพระยาอรรถกระวีสุนทร และคุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร

สำหรับกิจกรรมในงานแถลงข่าวโครงการ 1,000,000 กิโลเมตร “VIRTUAL RUN : เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ” จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ โดยสะสมระยะวิ่ง และเป็นการหาผู้สนับสนุนเงินบริจาคตามระยะที่วิ่งได้ โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1,000,000 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายเสื้อ และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้สนใจสามารถสมัครวิ่ง และจำหน่ายเสื้อวิ่งได้บริเวณงาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/runforyensira

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top