ข่าวประชาสัมพันธ์

สนง.จัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ภายใต้งาน “JOB EXPO THAILAND 2020” ณ ศูนย์จัดหางาน สาขาหาดใหญ่ มีตำแหน่งงานว่างกว่า 1 ล้านตำแหน่ง 

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เนื่องจากกระทรวงแรงงาน กำหนดจัดมหกรรมจัดหงานครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน “Job Expo Thailand 2020 ไทยมีงานทำ” ล้านงานเพื่อล้านคน ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร กิจกรรมภายในงาน พบกับตำแหน่งานทั่วประเทศกว่า 1 ล้านตำแหน่ง นอกจากกิจกรรมการรับสมัคร และสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรงแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชา นิทรรศการของภาครัฐ-เอกชน-รัฐวิสาหกิจ นิทรรศการสาธิตและแนะแนวอาชีพ การแสดงบนเวทีต่าง ๆ มากมาย

จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงาน และนายจ้างสถานประกอบการที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 ในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นได้ จึงได้ดำเนินการจัดบูรรับสมัครงานให้กับนายจ้างสถานประกอบการ และผู้สมัครงานในจังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์จัดหางาน สาขาหาดใหญ่ ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หากนายจ้างสถานประกอบการรายใดสนใจเข้าร่วมรับสมัครงานในกิจกรรมนี้ ขอให้แจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานจัดหงานจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-314845 หรือที่ศูนย์จัดหางาน สาขาหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-234089 อนึ่ง หากไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์จัดหางาน สาขาหาดใหญ่ สามารถลงทะเบียน สมัครงานและแจ้งตำแหน่งานว่างได้ที่แฟลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ.com ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้ประสงค์จะหางานทำทราบ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทร.0-7431-4845 ศูนย์จัดหางาน สาขาหาดใหญ่ โทร. 0-7423-4089 ในวัน เวลาราชการ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top