ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหางานจังหวัดสงขลา เผย กรมการจัดหางาน เตรียมนโยบายรองรับการว่างงานของแรงงานในทุกภาคส่วน

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เตรียมนโยบายรองรับการว่างงานของแรงงานในทุกภาคส่วน รวมถึงแรงงานภาคบริการ ท่องเที่ยว หลังหลายภาคส่วนคาดการณ์ว่า แรงงานภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว มีแนวโน้มว่างงานกว่า 50,000 คน ระบุ จะส่งเสริมการจ้างงานภาคบริการควบคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจภาคการผลิตและบริการให้ฟื้นตัว เพื่อมิให้เกิดปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าจ้าง คนงานถูกเลิกจ้าง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงการท่องเที่ยวที่ซบเซาลง ซึ่งทำให้หลายภาคส่วนได้คาดการณ์ว่าจะมีแรงงานกลุ่มภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว จะว่างงานถึง 50,000 คน  เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมการจัดหางาน ภายใต้การนำของนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ไม่ได้นิ่งนอนใจ เตรียมแนวทางและมาตรการรองรับปัญหาการว่างงาน ไว้แล้ว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการว่างงานของพี่น้องแรงงานเป็นอย่างมาก

“…ขณะนี้ กรมการจัดหางาน ซึ่งมีภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับแล้ว จำนวน 305,806 อัตรา โดยผู้ที่ต้องการหางานสามารถลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ได้ที่ smartjob.doe.go.th ขณะเดียวกัน ยังมี 3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  อย่างแรงงานกลุ่มภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว  ได้แก่ การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่า 1,000,000 อัตรา ซึ่งจะมีตำแหน่งงานที่รวมถึงงานด้านบริการและการท่องเที่ยว สำหรับแรงงานที่สนใจทำงานลักษณะเดิม

ขณะเดียวกัน สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในตำแหน่งใหม่ ยังมีตำแหน่งงานอื่น ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งตำแหน่งงานในต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น อิสราเอล มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ไว้รองรับ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน ที่จะถึงนี้

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ50 ของเงินเดือน ในลักษณะ Co-payment  เป็นเวลา 1 ปี  เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 และการจัดทำ Platform ไทยมีงานทำ.com ซึ่งเป็นการหาตำแหน่งงานเชิงรุกทั่วประเทศ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดจะลงพื้นที่พบปะเจ้าของสถานประกอบการเพื่อขอตำแหน่งงานว่างที่มี ซึ่งจะครอบคลุมถึงงานด้านบริการและการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ดี กรมการจัดหางาน จะหามาตรการรองรับ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมส่งเสริมการจ้างงานภาคบริการควบคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจภาคการผลิตและบริการให้ฟื้นตัว เพื่อมิให้เกิดปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าจ้าง คนงานถูกเลิกจ้าง

ทั้งนี้ ผู้ที่กำลังว่างงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top