ข่าวทั่วไป

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเมืองฯ ภาคใต้ SCCCRN เปิดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง… สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11” ประจำปี 2563

วันนี้ (9 ต.ค. 63) ที่โรงแรมบุรีศรีภูฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเมืองฯ ภาคใต้ SCCCRN เปิดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง… สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11” ประจำปี 2563 (ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก) โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการเสวนา และมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รวมทั้ง รศ. ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้แทนชุมชนชาวหาดใหญ่ และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เรื่องของการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง จากสถิติในอดีตได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ เมื่อปี 2543 และปี 2553 จะเห็นได้ว่าสถิติการเกิดอุทกภัยเกิดขึ้น 10 ปีครั้ง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อช่วยกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมเสมอ ที่จะตั้งการ์ดรับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นตามข้อมูลทางสถิติที่ว่า น้ำจะท่วมทุก 10-12 ปี แต่อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้กังวลใจ หรือตื่นตระหนก

“…ขอให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์บนข้อเท็จจริงที่อยู่ในภาวะปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ จังหวัดสงขลา ได้มีการเตรียมการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มการระบายน้ำ การนำกล้องวงจรปิดมาใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำแบบเรียลไทม์ การเตรียมสรรพกำลัง ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ ให้มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความสูญเสียให้มากที่สุดซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคีเครือข่าย…”

ศ. ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และสำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SCCCRN) จัดเสวนา ฯ ดังกล่าว ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการ Kick Off การเริ่มต้นให้ทุกภาคส่วนได้เริ่มทบทวนการบูรณาการกันทำงานภายใต้ “Hat Yai Model” รวมถึงการส่งสัญญาณเพื่อกระตุ้นเตือนถึงพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ว่า อย่าชะล่าใจ “การ์ดอย่าตก” อย่าเข้าใจว่าหาดใหญ่มีคลองระบายน้ำที่ 1 (คลอง ร.1) แล้วจะปลอดภัย เนื่องจากเป็นระยะครบรอบ 10 ปี นับจากปี พ.ศ.2553 ที่เมืองหาดใหญ่ถูกน้ำท่วมใหญ่ และจากข้อมูลทางสถิติในอดีต น้ำท่วมหาดใหญ่ทุก 10-12 ปี รวมทั้งปรากฏการณ์ของพายุ “ลานีญา” ที่ก่อให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดจัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง… สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11” ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก” ขึ้น มีกิจกรรมที่น่าสนใจ 3 ส่วน ได้แก่ การบรรยาย หัวข้อ “ทบทวน 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่” วิทยากรจะช่วยกันมองว่า หาดใหญ่จะทำอะไรต่อได้อีกบ้าง การเสวนาเรื่อง “ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ น้ำยังจะท่วมไหม” จะได้รับฟังความเห็นจากตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นการทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการเตรียมความพร้อมโดยภาคประชาสังคม ว่า ความพร้อมด้านใดของหน่วยงานใดลดลงบ้าง จะทำให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร ซึ่งผู้จัดจะได้นำข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ส่งให้หน่วยงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการจากหลายหน่วยงาน 7 หน่วยงาน ภายในบริเวณห้องประชุม ซึ่งทางสถานีวิทยุ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ FM 88.0 MHz. มีการถ่ายทอดสด และการ Live สด ทางช่อง Facebook ของสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top