ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2563 ณ เทศบาลเมืองคอหงส์ เตรียมรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝน

วันนี้ (9 ต.ค. 63) ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2563 โดยมีนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ตลอดจนบุคลากร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับ

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลเมืองคอหงส์ ในครั้งนี้ สังเกตได้ว่าในระยะหลัง ๆ อุทกภัยที่เกิดขึ้นได้จะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีการตัตไม้ทำลายป่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้คุณค่า การเจริญเติบโตของสังคมเมือง การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งมิใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่จำเป็นต้องคำนึงถึงหลักความสมดุล เพื่อให้ธรรมชาติยังคงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป ต้องขอขอบคุณเทศบาลเมืองคอหงส์ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และด้วยในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นช่วงฤดูฝน อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้น

“…เทศบาลเมืองคอหงส์ ได้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อม และทำการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันครั้งนี้ เพื่อรองรับสถานการณ์สภาวะน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ได้…”

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองคอหงส์ ได้ออกคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ แต่หากมีสถานการณ์ความรุนแรงระดับขึ้นและขยายวงกว้าง ได้เตรียมการออกคำสั่งผู้รับผิดชอบแบ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ ย่อยประจำพื้นที่ในแต่ละเขต จำนวน 3 เขตพื้นที่ ดังนี้ เขต 1 ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหาดใหญ่ เขต 2 ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ เขต 3 ตั้งอยู่ ณ บริเวณหน้าหมู่บ้านเบญจพร ถนน สายเอเซีย 43 โดยในแต่ละศูนย์ปฏิบัติการย่อยจะมีรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บัญชาการประสานงาน เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ดังกล่าว

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top