ข่าวทั่วไป

ศอ.จอส.พระราชทาน จ.สงขลา นำจิตอาสาพระราชทาน พร้อมส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่เรา” ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (13 ต.ค. 63) เวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนวัดแม่เตย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำจิตอาสาพระราชทาน พร้อมส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาจำนวนหลายร้อยคน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่เรา” ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสามัคคีและความจงรักภักดี

“…ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งล้วนมีจิตใจตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ นอกจากนี้ ยังทรงพระราชทานโครงการด้านต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงศึกษาวิจัยและลงมือทำเพื่อช่วยเหลือราษฎรกว่า 4,000 โครงการ อันส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตราบจนทุกวันนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากเล็กไปใหญ่ ปัจจุบันมีทั้งส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ในโอกาสนี้ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทำกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณโรงเรียนวัดแม่เตยตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตนเป็นคนดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป…” นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นรวงผึ้ง ต้นทองอุไร ต้นตะเคียนทอง ฯลฯ การมอบหน้ากากอนามัย การมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน และประชาชนผู้ด้อยโอกาส การขุดลอกคลอง การทำความสะอาด การตัดแต่งกิ่งไม้และการปรับภูมิทัศน์

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top