ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ แถลงข่าว “งานพุทธาภิเษกองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมปางมหาจักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเหนือ-ใต้ และสององค์สมเด็จ” รวมทั้งงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2563

วันนี้ (14 ต.ค. 63) ที่ตำหนักสารธารฟ้าพระโพธิสัตว์กวนอิม สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายมงคล ชีทรัพย์เจริญ นายกสมาคมอาวุโสสมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ พันโท เทียนชัย ไชยะเสน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ นายติณฐ์วรเวช รุ้งมณีวรรณ สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ ดร.สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ และนางสาววนิดา พรหมขจร ประชาสัมพันธ์สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ ร่วมแถลงข่าวงานพุทธาภิเษกองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมปางมหาจักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเหนือ-ใต้ และสององค์สมเด็จ รวมทั้งงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2563 โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงาน

จากการที่สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ ได้เททองหล่อพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม หรือจักรพรรดิแฝด หมายถึง การหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิมพร้อมกัน 2 องค์ ขนาดฐานกว้าง 21 นิ้ว สูง 1.2 เมตร ซึ่งจะประดิษฐานไว้ที่ภาคใต้ 1 องค์ คือ ธรรมสถานโพธิสัตว์กวนอิมเขาเทวดา อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา และอัญเชิญไปประดิษฐานที่ภาคเหนือ 1 องค์ คือ ที่วัดพุทธพรหมปัญโญ วัดธรรมเมืองนะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วาระที่ 1)

โดยในวาระที่ 2 มีการกำหนดฤกษ์จัดพิธีพุทธาภิเษกสมโภชองค์พระจักรพรรดิกวนอิมแฝด พร้อมกับสองสมเด็จคู่บารมี หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หลวงปู่โตวัดระฆัง ที่ได้ทำพิธีเททองจนสำเร็จและสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมฯ จัดพิธีขึ้นในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ณ บริเวณคลอง ร.5 โรงเรียนสอนขับรถหาดใหญ่ คาร์ เทรนเนอร์ ซึ่งตรงกับช่วงประเพณีถือศีลกินเจ เพื่อบังเกิดความศักดิ์สิทธิ์แก่องค์พระที่พุทธาภิเษกและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้าเกจิทั่วทุกทิศแดนใต้ที่ต่างเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ได้แก่ หลวงปู่อิ่ม ปุญญาวุโธ หลวงปู่เจียม โอภาโส พระครูประศาสน์กิจโกศล (ขาว จันทูปโม) พระครูสังสรธรรมจารี (ผล อิสสโร) พระครูขันตยาภรรณ์ (พรหม ขันติโก) พระครูสุเทพธรรมโชติ (อิ้น ธมมชโย) พระอาจารย์คลังแสง ปัญญาพโล พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย กตปุญโญ) พระอาจารย์ทวี พระมหานิมิต ถิรธมโม

ทั้งนี้ ในวันงานจะมีการจัดสร้างและปลุกเสกเหรียญ รวมทั้งวัตถุมงคลเหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิม (ปางมหาจักรพรรดิกวนอิม) และเหรียญสองสมเด็จ (รุ่นมหาจักรพรรดิ์สำเร็จ) ซึ่งมีให้เช่าบูชาทั้งหมด 2563 เหรียญ (เนื้อทอง 358 บาท เนื้อดีบุก 258 บาท และเนื้อเงิน 158 บาท) เปิดให้จองเช่าบูชาในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และรับเหรียญวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (วันตรุษจีน) เป็นต้นไป และองค์บูชาขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว กวนอิมปางพันกร 3,598 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) กวนอิมปางยืน 3,998 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) เทพเจ้าเห้งเจีย 3,761 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) เทพเจ้ากวนอู 3,999 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) สมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงปู่ทวด) 4,849 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) สมเด็จพุฒาจารย์โต (วัดระฆัง) 4,999 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) ซึ่งจะผ่านพิธีพุทธาภิเษกทั้งหมด 5 วาระ ประกอบด้วย พิธีพุทธาภิเษกใหญ่ พิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถมหาอุตม์ วัดน้ำน้อยนอก วัดถ้ำเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม่ วัดชัยชนะสงคราม พระอารามมณฑลพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร พลับพลาชัยปิยะราชา

ในส่วนของประธานสงฆ์ พระธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ประธานจัดงาน พันโท เทียนชัย ไชยะเสน ประธานพิธีพุทธาภิเษก รศ. ดร.ทพ.หม่อมหลวง ธีรธวัช ศรีธวัช ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ ดร.สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล และผู้อำนวยการประสานงาน พันเอก สุชาติ จันทร์โชติกุล ซึ่งมีศิลปินดาราร่วมงานประกอบด้วย พศิน เรืองวุฒิ สาวิกา กาญจนมาศ โชตณภร บวรมหาบุญบารมี และอธิบดี พันตาวงศ์

พร้อมขอเชิญชวนร่วมบุญมหากุศล เทศกาลถือศีลกินเจบำเพ็ญกุศลสร้างบารมี ประจำปี 2563 วันที่ 16-26 ตุลาคม 2563 พิธีขึ้นเสาเทวดา (เสาโกเต้ง) วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. พิธีสวดมนตร์สักการะบูชาพระกิวอ๋องไต่เต่ และสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม พิธีเดินสะพานสะเดาะพระเคราะห์ วิธีปล่อยสัตว์ (บั่งแซ) ณ วิหารมงคลบพิตรน้ำน้อย พิธีไถ่ชีวิตโค น้อมถวายพระมหากษัตริย์ไทย และพระโพธิสัตว์กวนอิม ฯลฯ ซึ่งจะมีแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เข้าร่วมงานด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top