ข่าวทั่วไป

รัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างให้นายจ้าง สถานประกอบการ จ้างงานใหม่ ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment)

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง สถานประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ กรมการจัดหางาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) โดยการสนับสนุนให้นายจ้าง สถานประกอบการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวนทั้งสิ้น 260,000 คน โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้าง ร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการ โดยนายจ้าง สถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติอยู่ในระบบประกันสังคม และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ลูกจ้าง ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 หรือจบในปี พ.ศ.2563

จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ที่สนใจจะร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา อาคารสำนักงานสรรพากรหลังเก่า (ชั้น 2) ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทร.0-7431-4845 หรือติดต่อสอบถามที่ ศูนย์จัดหางาน สาขาหาดใหญ่ เลขที่ 91 , 93 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0-7423-4089 ทั้งนี้ ผู้สมัครงานสามารถเข้าไปสมัครที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com ได้ด้วยตนเอง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top