ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมทุกภาคส่วน รองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หากเกิดสถานการณ์ เนื่องจากภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุม

วันนี้ (19 ต.ค. 63) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และ รศ. ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่กลางเดือนตุลาคม ซึ่งทางภาคใต้กำลังเข้าสู่ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการการทำงานจะต้อง “รู้เขา รู้เรา” เพื่อการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้าง “ความตระหนัก แต่ไม่ตระหนก” ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที สามารถป้องกันตนเองจากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีสติ

ด้าน นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กล่าวว่า ขณะนี้ ค่าเฉลี่ยปริมาณฝนใกล้เคียงและเลยค่าปกติไปแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่าฝนจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้า ประกอบกับมีปรากฏการณ์ลานีญาเข้ามา ซึ่งจะทำให้มีฝนไปจนถึงประมาณเดือนมกราคมปีหน้า จึงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน

ขณะที่ นายอรรคพล ผ่องสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานสงขลากล่าวถึงปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่ว่า ค่าเฉลี่ยอ่างเก็บน้ำ 3 อ่างในพื้นที่อยู่ที่ 54.23 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ 1.อ่างเก็บน้ำสะเดา 65 เปอร์เซ็นต์ 2.อ่างเก็บน้ำคลองหลา 26 เปอร์เซ็นต์ และ 3.อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร 49 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำสะเดา เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับปริมาณน้ำในคลองอู่ตะเภา ซึ่งมีผลกับพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่ ขณะนี้ ได้มีการระบายน้ำออกบางส่วนเพื่อรักษาความมั่นคงของอ่าง โดยมีการบริหารจัดการน้ำไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่าง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ หน่วยงานกรมชลประทานได้ทยอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ และคลองอู่ตะเภา ฯลฯ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หากเกิดสถานการณ์

นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการฯ ระดับจังหวัด การสำรวจพื้นที่เสี่ยง การจัดทำแผนเผชิญเหตุ การเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก เช่น พื้นที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ แยกคลองหวะ และแยกสนามบินใน การฝึกซ้อมแผนฯ การอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อย่างใกล้ชิดที่ www.songkhla.tmd.go.th

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top