ข่าวทั่วไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. และกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ร่วมจัดงานวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

วันนี้ (21 ต.ค. 63) ซึ่งเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า จัดให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 1,000 ราย และเปิดกระปุกออมเงินเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ รวมทั้งกิจกรรมแปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ เพื่อสดุดีสมเด็จย่า สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของกองทุนฯ ที่ได้ดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสทางทันตกรรมมาร่วม 20 ปี

นอกจากนี้ นับเป็นครั้งแรกที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผนึกกำลังร่วมภาคีเครือข่ายระดับประเทศ ทั้งที่เป็นกำลังสำคัญ คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ร่วมกับนักวิชาการนักการสื่อสารคิดวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานร่วมกันมากว่า 3 ปี ในการสกัดองค์ความรู้เพื่อนำมาสร้างสื่อที่หลากหลายเพื่อสร้างกระแสให้เกิดกิจกรรม แปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองหันมาใส่ใจฟันน้ำนมของลูกแปรงฟันให้ลูกตั้งแต่ซี่แรกถึง 7 ขวบ

โดยมีพันธมิตรที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้โดยเป็นหลักใหญ่ของประเทศ คือ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่จะประสานไปยังฝ่ายทันตสาธารณสุข ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ให้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น มีชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย ที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้คำแนะนำตามหลักวิชาการในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก มีการเผยแพร่กิจกรรมและให้ความรู้เพิ่มกับประชาชนผ่านเพจที่มีชื่อเสียงและมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก อาทิ เพจฟันน้ำนม เพจใกล้หมอฟัน เพจ Dr.กล้วย เพจฟันสวยฟ้าผ่า และเครือข่ายคณะกรรมการทันตสาธารณสุขภาคใต้ (คทสต.) โดยกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นโดยมีการขอความร่วมมือให้ทั่วประเทศได้ดำเนินการคล้ายกัน มีดังนี้ คือ 1.การให้ความรู้และสอนแปรงฟันแม่ที่พาลูกมาทำฟัน 2.การแนะนำ Chatbot 21 วันฟันดี 3.การร่วมแชร์กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ผ่าน Facebook 4.การแนะนำเพจ หรือเครือข่ายในจังหวัด เพื่อเผยแพร่สื่อแปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ

ในส่วนของคณะทันตแพทย์ วันนี้มีกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย กิจกรรมสดุดีสมเด็จย่า นิทรรศการ 20 ปี กองทุน 100 ปี สมเด็จย่า เปิดกระปุก การให้บริการทันตกรรม การจัดกิจกรรมบนเวที การสาธิตและฝึกการแปรงฟันที่ถูกวิธึแก่ผู้ที่มารับบริการ การสอนและฝึกแปรงฟันให้แม่แปรงฟันให้ลูก การสอนการใช้ Chatbot 21 วันฟันดี (Chatbot 21 วันฟันดี คือ ระบบการตอบโต้อัตโนมัติที่ถูกออกแบบเพื่อการสนับสนุนให้ผู้ปกครองของเด็กอายุก่อน 3 ขวบ ได้ร่วมสนุกและเรียนรู้การดูแลช่องปากผ่านการพูดคุย เล่นเกม สอดแทรกเนื้อหาที่ผู้ปกครองมักสงสัย รวมถึงเคล็ดลับในการแปรงฟันในเด็กเล็ก การเลือกใช้ยาสีฟัน การดูแลช่องปากรอบด้าน ทั้งในลักษณะภาพอินโฟกราฟิก แอนิเมชั่น วิดีโอ และการชวนคุยอย่างเป็นกันเอง พร้อมให้กำลังใจในทุกวันเป็นเวลาต่อเนื่อง 21 วัน โดยมีการเชิญชวน ส่งหมอถึงมือแม่ ดูแลด้วยความห่วงใย มอบเคล็ดลับในการดูแลช่องปาก (สำหรับเด็ก 0-3 ปี) การร่วมแชร์ภาพผ่าน Facebook และการเข้าร่วมเล่นเกมมอบของรางวัลต่าง ๆ มากมาย ทั้งแปรงสีฟันยาสีฟันและหนังสือนิทานทะลุมิติ ชุด ฟ.ฟัน มหาสนุก อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top