ข่าวทั่วไป

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมเร่งแก้ปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

วันนี้ (23 ต.ค. 63) นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลฉลุง ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ และบางส่วนของอำเภอบางกล่ำ อำเภอรัตภูมิ อำเภอคลองหอยโข่ง รวมทั้งอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ณ วัดวังพาคีรีวงศ์ ตำบลทุ่งตำเสา โดยมีผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนจังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน และผู้แทนสำนักงานปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วยนายพยม พรหมเพชร ส.ส. เขต 3 จังหวัดสงขลา พันเอก สุชาติ จันทรโชติกุล นายถนอม แย้มสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ต้องการจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ใช้ประโยชน์ให้แก่ราษฎร ทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิหลังมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข รวมไปถึงผู้ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการคืนความสุขให้กับประชาชน สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อีกทั้ง ยังเพื่อให้การใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างเหมาะสม กรมที่ดิน ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการมีโฉนดที่ดินเป็นของตนเอง จึงได้หาแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการออกหนังสือเอกสารสิทธิ พร้อมได้จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยจะนำข้อมูลในครั้งนี้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

ด้าน นายพีระ พรหมเทพ กำนันตำบลทุ่งตำเสา กล่าวว่า การเปิดรับฟังในครั้งนี้ มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลฉลุง หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 และ 7 จำนวน 475 ครัวเรือน และตำบลทุ่งตำเสา หมู่ที่ 7 , 8 , 9 จำนวน 727 ครัวเรือน อำเภอหาดใหญ่ และบางส่วนในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอนาหม่อม อำเภอรัตภูมิ รวมทั้งอำเภอบางกล่ำ ซึ่งได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ตลอดจนผลกระทบจากการเสียสิทธิอื่น ๆ อาทิ การออกบ้านเลขที่ถาวร การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เป็นต้น ซึ่งวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ลงพื้นที่มารับฟังปัญหาความเดือดร้อน อันจะนำไปสู่การผลักดันให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top