ข่าวทั่วไป

ชาวสงขลานับหมื่นคน พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ร่วมปกป้องสถาบัน

วันนี้ (23 ต.ค. 63) ที่บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประชาชนทุกเพศทุกวัยนับหมื่นคน พร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ชูขึ้นเหนือศีรษะ บ้างก็โอบไว้ในอ้อมอก ด้วยความรัก และเทิดทูน บ้างก็โบกสะบัดธงชาติไทย และธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. พร้อมกล่าวคำว่า “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้องเป็นระยะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจยังความผาสุกมายังปวงชนชาวไทยเสมอมา เป็นการแสดงเจตนารมณ์ตามความมุ่งหมายประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่ต้องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด

โดยผู้เข้าร่วมแสดงพลังในครั้งนี้ ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวแสดงเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศอันประกอบไปด้วย สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดีในฐานะที่เกิดเป็นคนไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์ทุกพระองค์ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นางสาวศิริรักษ์ พรมเล็ก อายุ 62 ปี ซึ่งเดินทางมาจากอำเภอสะเดา ระยะทางร่วมร้อยกิโล กล่าวว่า ที่เดินทางไกลมาในวันนี้ตั้งใจจะมาแสดงพลังปกป้องสถาบัน เนื่องจากที่ผ่านมาเยาวชนบางกลุ่มไม่เข้าใจในประวัติศาตร์ชาติไทย โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งที่ผ่านมาทุกพระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจยังความผาสุกมายังประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานโครงการต่าง ๆ กว่า 4,000 โครงการ ทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีมาจนถึงวันนี้ พร้อมขอให้หยุดพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบัน รวมทั้งฝากถึงสถาบันการศึกษา และผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมทั้งการเท่าทันสื่อโซเชียลมีเดียด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top