ข่าวทั่วไป

พุทธศาสนิกชนชาวสงขลา พร้อมใจสวมใส่ชุดขาวร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเนื่องในวันปิยมหาราช

ช่วงเย็นวันนี้ (23 ต.ค. 63) ที่วัดโพธิ์ปฐมมาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ฯลฯ นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสงขลา ที่ต่างพร้อมใจสวมใส่ชุดขาวร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม “วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ ตามมติมหาเถรสมาคมได้ให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 พร้อมกันในวันนี้ (23 ตุลาคม 2563)

สำหรับการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทยทุกพระองค์ โดยบทสวดพระพุทธมนต์ ประกอบด้วย 11 บทสวด มีความหมายเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติ ให้ตั้งมั่นในคุณงามความดี พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่ง ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิต ซึ่งจะทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่บนความถูกต้องตามทำนองครองธรรมได้อย่างสันติสุข

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

                                                                                                                                                                                     

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top