ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.อ. ต่อยอดงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานหัตถกรรมจักสาน

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อยอดงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานหัตถกรรมจักสาน ผลิตเป็นกระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์จักสานต่าง ๆ โดยเกิดขึ้นจากความต้องการในการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราและการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ผนวกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์เกิดเป็นวัสดุสานยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกจากการประสานสมบัติเด่นของยางที่มีความยืดหยุ่น และเทอร์โมพลาสติกที่สามารถแปรรูปได้ง่ายเข้าด้วยกัน ได้เป็นวัสดุสานทางเลือกสำหรับงานออกแบบและงานจักสาน อีกทั้ง เป็นการลดผลกระทบปัญหาสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะพลาสติก

ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ และ ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล่าว่า งานวิจัยชิ้นนี้เริ่มต้นจากการให้โจทย์นักศึกษาคิดค้นเรื่องของการนำเศษพลาสติก ฝาขวดน้ำ แก้วพลาสติก ฯลฯ ที่พบเจอในชีวิตประจำวันมาผสมกับยางธรรมชาติแล้วนำไปขึ้นรูปเป็นเส้น จากนั้น นำมาต่อยอดเป็นงานจักสาน เป็นตะกร้าเล็ก ๆ เพื่อเป็นแนวคิดเริ่มต้น และยังสามารถต่อยอดเป็นหัตถกรรมอื่น ๆ ได้ต่อไป

วัสดุยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกมีส่วนผสมของยางธรรมชาติและเทอร์โมพลาสติก เป็นวัสดุที่สามารถปรับแต่งให้มีสมบัติได้หลากหลายขึ้นกับสัดส่วนของการผสมระหว่างยางและเทอร์โมพลาสติก รวมถึงการใช้สารตัวเติมและน้ำมันในการปรับแต่งสมบัติให้ได้ตามที่ต้องการ เช่น ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูง ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูง หรือยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่มีความต้านทานการลามไฟ หรือติดไฟ เป็นต้น ทั้งนี้ สมบัติเด่นอีกประการของวัสดุยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก คือ สมบัติด้านการแปรูป โดยสามารถแปรรูปได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางโดยทั่วไป ที่ต้องผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชัน (Vulcanization) เพื่อปรับปรุงสมบัติของยาง

ล่าสุด ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน และทีมงาน ได้นำวัสดุยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่คิดค้นขึ้นมอบให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมจักสานเพื่อทดสอบการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงได้นำวัสดุส่งมอบให้กับทัณฑสถานหญิงสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้ต้องขังใช้ในงานหัตถกรรมจักสาน โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและให้ความเห็นว่า วัสดุมีความแข็งแรง คงทน มีความยืดหยุ่น และสามารถขึ้นรูปเป็นชิ้นงานหัตถกรรมได้ง่ายเนื่องจากมีขนาดที่สม่ำเสมอและมีความคงรูปดี

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการนำวัสดุจักสานยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อการสร้างงานให้กับชุมชน การช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก และเพื่อแก้ปัญหายางพาราตกต่ำอย่างยั่งยืน โดยสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร.0-7428-9700-1

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top