ข่าวมาใหม่

จังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้า เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ออก “มาตรการคนละครึ่ง” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการรัฐที่ออกมาเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน รวมถึงสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการราย ย่อย หาบเร่ แผงลอย ครอบคลุมกิจการประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ที่ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์และนิติบุคคล จากวิกฤติเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้า เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (06.00-23.00 น.) 2.ลงทะเบียน ณ สาขาธนาคารกรุงไทย ในวันและเวลาทำการ

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการ ประกอบด้วย 1.เป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทยที่ไม่ใช่นิติบุคคล 2.เป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) และหรือให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 3.ไม่เป็นร้านค้าที่มีลักษณะเป็นร้านสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ 4.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ 5.ไม่เป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top