ข่าวการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับไทยไฟลท์เทรนนิ่ง เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน และจัดพิธีประดับปีกการบินให้แก่นักศึกษารุ่นแรก 82 คน ตอบโจทย์ธุรกิจการบินยุคใหม่ และแผนพัฒนาชาติ 20 ปี

วันนี้ (9 พ.ย. 63) ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีประดับปีกการบินแก่นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ รุ่นแรก ชั้น ปี 1 จำนวน 82 คน โดยมี ผศ. ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ พร้อมด้วยกัปตัน ดร.ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยไพลท์เทรนนิ่ง จำกัด รวมทั้งผู้บริหารของคณะศิลปะศาสตร์ และบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด เข้าร่วม

ผศ. ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ ถือเป็นหลักสูตรแรกและเป็นแห่งเดียวในภาคใต้ ที่ร่วมผลิตกับบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้กำกับของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยร่วมกันสร้างหลักสูตรในรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิต มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง

โดยรุ่นแรกมี 82 คน และปีการศึกษาหน้าจะเพิ่มเป็น 90 คน ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการบินของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของประเทศ โดยจุดเด่น คือ นักศึกษาจะได้ปฏิบัติในสถานที่จริง และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร จำนวน 8 ใบ ซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันการบินพลเรือน (CAAT) และบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพอุตสาหกรรมการบิน และพร้อมทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งเน้นเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยบัณฑิตต้องมีคะแนนการสอบโทอิค 600 คะแนน ขึ้นไปด้วย

ด้าน กัปตัน ดร.ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท ไทยไพลท์เทรนนิ่ง จำกัด กล่าวว่า เมื่อนักศึกษาเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ 2 ปี แล้ว หลังจากนั้นจะเข้าฝึกปฏิบัติในศูนย์ฝึกของบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันการบินพลเรือน เป็นเวลา 2 ปี

สำหับอุตสาหกรรมการบินมีการจ้างงานในการให้บริการมากกว่า 10 ล้านตำแหน่งทั่วโลก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.4 ของ GDP ทั่วโลก ซึ่งจากข้อมูลปี พ.ศ.2562 มีผู้โดยสารเดินทาง 4.5 พันล้านคน จำนวน 100,000 เที่ยวบินต่อวัน นอกจากนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบิน และความสามารถในการทำกำไรของอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งส่งผลทำให้ความต้องการการเดินทางที่มีแนวโน้มที่ลดลง รวมไปถึงการหมดยุคของเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่

โดยขณะนี้ประมาณร้อยละ 64 จากจำนวนเครื่องบิน 26,000 ลำทั่วโลก ไม่ได้ใช้งาน แต่พนักงานในอุตสาหกรรมการบินยังต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นรายจ่ายจำนวนมหาศาลถึง แม้ว่าจะไม่ได้ทำการบิน อันส่งผลอย่างรุนแรงทางลบต่อรายได้ของสายการบินต่างๆ เนื่องจากธุรกิจการบินเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนสูง และมีการแข่งขันรุนแรง ดังนั้นผู้ปฎิบัติที่พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับสายการบิน หรือหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เมื่อนักศึกษาจบหลักสูตร ก็จะเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมการบินฟื้นตัว และนักศึกษาที่จบออกไปก็จะเป็นอนาคตของประเทศ ขอชื่นชมนักศึกษา และขอบคุณผู้ปกครอบที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจ เนื่องจากหลักสูตรนี้เราได้ร่วมกับบริษัท ไทยไพลท์เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานระดับโลก และนักศึกษาจะได้รับฝึกฝนด้านอุตสาหกรรมการบินพร้อมทั้งทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย อังกฤษ และภาษาจีน ที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top