ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน “นัดพบ Co-Payment โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่” เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง สถานประกอบการ

จัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน “นัดพบ Co-Payment โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่” เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง สถานประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ หาดใหญ่

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการจัดหางาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐ และภาคเอกชน (Co-Payment) โดยการสนับสนุนให้นายจ้าง สถานประกอบการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวนทั้งสิ้น 260,000 คน โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง สถานประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยนายจ้าง สถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติอยู่ในระบบประกันสังคม และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ลูกจ้าง ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 หรือจบในปี พ.ศ.2563

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “นัดพบ Co-Payment โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่” วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 11.00-16.00 น. พบกับกิจกรรมการสัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้าง 35 บริษัท ตำแหน่งงานมากกว่า 1,000 อัตรา รับสมัครงานนักเรียน นักศึกษา วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com ได้ด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา และศูนย์จัดหางาน สาขาหาดใหญ่ 0-7431-4845 , 0-7423-4089 และ 08-8788-5945

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top