ข่าวทั่วไป

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ช่วงบ่ายวันนี้ (11 พ.ย. 63) ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายกิจนันทร์ เพ็ชรชุม ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนายอำเภอ ปลัดอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง “ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหรส่วนจังหวัดสงขลา (ผ.ถ.1/1)” ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง “ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ส.ถ. 1/1)” ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ขณะนี้การดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 6 ราย และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 102 ราย และเพื่อให้การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ และพิจารณาในหลายประเด็น อาทิ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิทินงานการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา แต่งตั้งนายอำเภอเป็นผู้ช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง แบบรายงานจำนวนหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สัดส่วนการสรรหาอนุกรรมการประจำอำเภอ ผู้ช่วยปฏิบัติงานอนุอำเภอ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (20 ธ.ค. 63) รูปแบบบัตรเลือกตั้ง การรับบัตรเลือกตั้ง และการรักษาความปลอดภัย แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น บัตรเลือกตั้ง ตัวอย่างบัตรทาบสำหรับผู้พิการทางสายตา ฯลฯ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว-ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top