ข่าวมาใหม่

“จุรินทร์” นำ “นิพนธ์” ลุย กระตุ้นภาคธุรกิจภาคใต้ เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขัน

วันนี้ (13 พ.ย. 63) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 10 : MONEY EXPO 2020 ภายใต้แนวคิด “WEALTH BEING” ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน นายสุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.พรรค ปชป. จังหวัดสงขลา นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงาน นายชวน หลีกภัย คณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหารธนาคาร และสถาบันการเงิน เข้าร่วม

วารสารการธนาคาร ได้ดำเนินการจัดงาน MONEY EXPO 2020 ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “WEALTH BEING” (อยู่ดีมีสุข การลงทุนเพื่อความมั่งคั่งระยะยาว) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการทางธุรกิจในภาคใต้ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนและผู้บริโภคในภาคใต้ ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินจากการลงทุนที่หลากหลาย รวมทั้งให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้เข้าชมงาน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผน และบริหารจัดการทางการเงินของตนเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ คือ เป็นการเปิดโอกาสสำคัญของ SMEs , MICRO , SMEs และเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันในรูปแบบใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกลุ่มเกษตรกร รูปแบบกลุ่มสหกรณ์ รูปแบบวิสาหกิจชุมชน หรือรูปแบบอื่นใด ซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ จะได้ใช้งาน MONEY EXPO ในครั้งนี้ เป็นโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความหลากหลาย เพื่อนำไปสู่การขยายกิจการและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจในหาดใหญ่และในภาคใต้มีผลในการขยายตัวเพิ่มขึ้น ที่สำคัญจะส่งผลต่อการกระจายรายได้ กระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบของภาคใต้ และจะมีผลกระจายไปในระบบเศรษฐกิจของทั้งประเทศ โดยในงานดังกล่าวจัดในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

“…ผมคิดว่ารัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้การบรรเทาเยียวยาประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งถือว่าทั่วโลกได้รับผลกระทบมาก โดยเฉพาะในภาคการบินก็ดี การท่องเที่ยวก็ดี รวมไปถึงโครงการที่ต่อเนื่องจากการท่องเที่ยว ซึ่งการที่เราขาดนักท่องเที่ยวไปกว่า 40 ล้านคนต่อปี ทำให้รายได้ส่วนนี้หายไป ดังนั้น เราจะทำอย่างไรเพื่อให้มีเม็ดเงินจากที่อื่นมาทดแทนในเรื่องเหล่านี้ได้ ฉะนั้น นี่คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งรัฐบาลเองก็พยายามที่จะส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นนโยบายคนละครึ่ง หรือเที่ยวทั่วไทยก็ดี ทั้งหลายทั้งปวง เพื่อนำไปสู่การอัดฉีดการนำงบประมาณไปสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะฐานรากของประเทศเรา โดยในส่วนของท้องถิ่นนอกจากรายได้ของท้องถิ่นโดยตรงแล้ว รายได้งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ท้องถิ่น ก็พยายามเร่งรัดให้มีการเบิกจ่าย ในส่วนของรายได้ของท้องถิ่นเอง ก็ต้องช่วยกันเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการ เพื่อช่วยกันฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจให้ได้ในขณะนี้…” นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าว

พร้อมกล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ก็พยายามที่จะให้เป็นไปตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง หรือในการที่ท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีแผนงาน มีโครงการอยู่แล้ว ก็อยากให้ทุกคนต้องดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าบางอย่างยังล่าช้ากว่าแผนงานอยู่ ก็ต้องพยายามเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่ในส่วนของกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ก็พยายามที่จะใช้กลไกในการเร่งรัดการเบิกจ่ายผ่านกลไกตรงนี้ จึงหวังว่าการใช้จ่ายในภาครัฐจะเข้ามาทดแทนที่เม็ดเงินของภาคเอกชน

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มีการเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2564 ในไตรมาสแรก ก็พยายามให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี ในการเร่งรัดงบประมาณในการใช้สัมมนา หรือการจัดประชุมต่าง ๆ จึงอยากให้หน่วยงานราชการในจังหวัดต่าง ๆ นำไปสู่การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเหล่านี้ นั่นก็คือการให้จัดการประชุม การสัมมนาในโครงการต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด แต่ขั้นต่ำก็ไม่ควรเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของบประมาณเท่านั้น นี่คือมาตรการที่รัฐจะทำให้เม็ดเงินออกมา เพื่อทดแทนการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ หรือนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขาดหายไป เพื่อโรงแรมขนาดเล็ก หรือขนาดกลางสามารถอยู่ได้ โดยมีเม็ดเงินจากภาครัฐมาจัดประชุม หรือสัมมนา หรือกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในพื้นที่มากขึ้น ตลอดจนถึงโครงการต่าง ๆ ก็ให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับทางจังหวัดในเรื่องเหล่านี้อยู่บ้างแล้ว

หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมตรวจราคาสินค้าในห้างฯ ตามโครงการพาณิชย์ลดราคา ล็อตที่ 7 เพื่อลดภาระของพี่น้องประชาชน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top