ข่าวทั่วไป

กกต. เร่งพิจารณากำหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับพื้นที่ความมั่นคง 4 จังหวัดภาคใต้

วันนี้ (18 พ.ย. 63) ที่ห้องประชุมแหลมสน (ชั้น 3) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา จัดการประชุมการพิจารณากำหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจากหน่วยงานจังหวัดต่าง ๆ อาทิ นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พันเอก เปรียว ติณสูลานนท์ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา นายกิจนันทร์ เพ็ชรชุม เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฯลฯ รวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคง ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง ตำรวจ กกต. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมการพิจารณากำหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากในพื้นที่จังหวัดสงขลา (4 อำเภอ) ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นพื้นที่ความมั่นคง ดังนั้น เพื่อให้การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้มีการประชุมพิจารณาการกำหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้ เพื่อกำหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นดังกล่าว ให้มีความชัดเจนว่ามีเหตุผล และความจำเป็นในการกำหนดเป็นอย่างอื่นหรือไม่อย่างไร แล้วให้สรุปผลการประชุมหารือดังกล่าวนำเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาโดยเร็วอีกครั้งหนึ่ง ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง ฯลฯ หากท่านใดมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะจัดสถานที่ให้ไปที่ลงคะแนนพิเศษ เพื่อป้องกัน COVID-19

ทั้งนี้ สำหรับหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งของจังหวัดสงขลา มีจำนวน 1,923 หน่วยเลือกตั้ง แบ่งเป็นอาคาร 1,648 แห่ง เป็นปะรำ เต็นท์ 275 แห่ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้ง 16 อำเภอจำนวน 1,041,593 คน

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top