ข่าวทั่วไป

สัตวแพทย์ มทร.ศรีวิชัย นำทีมนักศึกษา พัฒนาสุขภาพสัตว์ในชุมชน

ที่ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์ในชนบทสำหรับนักศึกษา โดยมีนายไสว ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีผู้ก่อตั้ง สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน น.สพ.มรกต แสงรุ่ง หัวหน้าโครงการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 34 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้แก่นักศึกษา ในการนำวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพสัตว์ในชุมชน กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการทางวิชาการด้านการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการดูแลสุขภาพสัตว์ ให้บริการตรวจสุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคในสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปศุสัตว์ฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขและแมวในชุมชน

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top