ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตร มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตา… บุตรเกษตรกร

คณะเกษตร มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตา… บุตรเกษตรกร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 โควตา… บุตรเกษตรกร โดยใช้หลักฐานการสมัคร : ทะเบียนเกษตรกร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ #รอบและวันที่เปิดรับสมัคร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา วุฒิ ปวช. , ปวส. แบบโควตา (28 ก.ย. ถึง 22 พ.ย. 63) แบบรับตรง (23 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 63) แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.1 (1 ม.ค. ถึง 20 ก.พ. 64) แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.2 (21 ก.พ. ถึง 20 มี.ค. 64) แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.3 (24 มี.ค. ถึง 20 เม.ย. 64) แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.4 (21 เม.ย. ถึง 20 พ.ค. 64) แบบรับตรงอิสระ รอบ 3.5 (21 พ.ค. ถึง 10 มิ.ย. 64) #รอบและวันที่เปิดรับสมัคร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา วุฒิ ม.6 รอบที่ 1 Portfolio (5 ถึง 25 ม.ค. 64) รอบที่ 2 Quota (6 ก.พ. ถึง 27 เม.ย. 64) รอบที่ 3 Admission (7 ถึง 15 พ.ค. 64) รอบที่ 4 Direct Admission (16 พ.ค. ถึง 10 มิ.ย. 64) สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top