ข่าวทั่วไป

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสงขลารวมใจเป็นหนึ่ง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563

ช่วงบ่ายวันนี้ (21 พ.ย. 63) ที่พระอุโบสถ วัดเขาล้อม (ควนจง) ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสงขลา จำนวนกว่า 200 คน ที่ต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวและสีเหลือง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ตามมติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยมีพระสุทธิสารสุธี เจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยพิธีเริ่มจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น พิธีอาราธนาศีล พิธีอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล การเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ กรวดน้ำรับพร กราบลาพระรัตนตรัย กราบลาประธานสงฆ์ และถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ตามนโยบายของสำนักนายกรัฐมนตรี และตามแนวทางมติในที่ประชุมมหาเถรสมาคม ที่ได้เห็นชอบให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี

อีกทั้ง ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันชาติไทย ถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ โดยกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 รวม 5 ครั้ง ซึ่งในวันนี้ยังมีการจัดพิธีอีกแห่ง คือ ที่วัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) (มหานิกาย) อีกด้วย

สำหรับครั้งต่อไป กำหนดจัดพิธีขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และที่วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร (วัดกลาง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ส่วนครั้งที่ 5 กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ วัดสามบ่อ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top