ข่าวทั่วไป

มท.2 เยี่ยมชมศูนย์ผ่าตัดหัวใจ รัฐบุรุษ โรงพยาบาล ม.อ. จากโครงการ ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

วันนี้ (22 พ.ย. 63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ผ่าตัดหัวใจรัฐบุรุษ ณ ขั้น 3 อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี รศ. นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ. นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจ “๙๙ ปีรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ซึ่งได้ทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย และเป็นโครงการที่ท่านมีดำริไว้ก่อนจะถึงแก่อสัญกรรม อนุญาตให้ใช้ชื่อ-นามสกุล เป็นชื่อโครงการได้ และยินดีให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เพราะศูนย์ดังกล่าวจะเป็นสถานที่ ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจในภาคใต้ ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยได้ก่อสร้างขึ้นบริเวณ ชั้น 3 อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เนื่องจากสภาพโครงสร้างเดิมของศูนย์โรคหัวใจมีความแออัด ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่เข้าตรวจรักษาที่มีถึง 50,000 รายต่อปี ซึ่งในกลุ่มนี้มีผู้ป่วยหัวใจรุนแรงที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดประมาณ 500-800 รายต่อปี ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ที่มีความเป็นเลิศระดับปลูกถ่ายหัวใจได้เป็นแห่งแรกในภาคใต้ ที่นอกจากเพิ่มโอกาสการมีชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยแล้ว ยังลดการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพจากการเข้าถึงการรักษาที่ช้าเกินไป

นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัย ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจทั้งในและต่างประเทศ หลังจากที่คณะแพทยศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน ในด้านนวัตกรรม วิจัย และการศึกษาด้านโรคหัวใจในอนาคต อีกด้วย ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และยังได้ร่วมตามรอยปณิธานของท่านที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี ได้กล่าวว่า นับเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในภาคใต้ เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ โรงพยายาลสงขลานครินทร์ อย่างยิ่ง และในฐานะที่พวกเราทุกคนเป็นผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งก็ยินดีและยังปวารณาว่า หากมีโครงการอะไรที่จะมาพัฒนาต่อ ตนก็ยังที่จะให้การสนับสนุนเหมือนเดิม

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top