ข่าวทั่วไป

ทหญ. จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (23 พ.ย. 63) ที่ห้องประชุมใหญ่ 1 (ชั้น 2) อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

จากนั้น เวลา 13.30 น. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ได้ปฏิบัติตามกฏกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตราฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมโดยพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกซ้อมฯ ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top