ข่าวมาใหม่

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 26 หมวดอักษร “ขร : ขับรถเลขสวยร่ำรวยบารมี” 5-6 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

วันนี้ (5 ธ.ค. 63) ที่หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 26 หมวดอักษร “ขร : ขับรถเลขสวยร่ำรวยบารมี” 5-6 ธันวาคม 2563 โดยมีนางสาวนงลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา ฯลฯ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมประมูล ตลอดจนสื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก ได้มอบให้จังหวัดสงขลา นำหมายเลขทะเบียนรถ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร “ขร” ซึ่งเป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่จะจดทะเบียนในจังหวัดสงขลา ออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประมูลอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน

สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่นำออกประมูล จำนวน 301 หมายเลข ในครั้งนี้ คือ หมวดอักษร “ขร” ซึ่งถือเป็นอักษรที่มีความหมาย คือ “ขับรถเลขสวยร่ำรวยบารมี” นอกจากนี้ ภาพแผ่นป้ายเป็นสัญลักษณ์ และสื่อความหมายของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย รูปปั้นนางเงือก เกาะหนูเกาะแมว และสะพานติณสูลานนท์ สวยสด งดงาม เป็นเอกลักษณ์ และสื่อความหมายให้เห็นความโดดเด่นของจังหวัดสงขลา ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นป้ายกราฟิกสวยงาม สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ประมูลได้เป็นอย่างยิ่ง

สำหรับท่านที่ชนะการการประมูลในครั้งนี้ นอกจากจะได้ป้ายกราฟิกที่สวยงาม มีความหมายที่ดี และยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว เงินที่ได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุน และส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top