ข่าวมาใหม่

ครั้งแรกในไทย “คอลลาเจนไฮโดรไลเสท” จากหนังปลากระพงขาว สายพันธุ์ไทยแท้ โดยทีมนักวิจัย ม.อ.

จากผลงานการวิจัย ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล นักวิจัย ม.อ. (ม.สงขลานครินทร์) ผู้วิจัยเทคโนโลยีการผลิตคอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลา มานานกว่า 10 ปี โดยกรรมวิธีการผลิต “คอลลาเจนไฮโดรไลเสท” (Hydrolysate) จากหนังปลา เป็นการผลิตคอลลาเจนจากหนังปลาที่เหลือจากอุตสาหกรรมปลาแล่แช่แข็ง จากนั้น นำมาผ่านกระบวนการทำให้ขนาดโมเลกุลเล็กลง ซึ่งทำให้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมความงาม อาหารเสริม และเครื่องดื่ม ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพแก่ผู้บริโภคมากขึ้น

ในปัจจุบัน “คอลลาเจน” เป็นโปรตีนที่มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมความงามอาหารเสริมและเครื่องดื่มจำนวนมาก และมีความหลากหลายแหล่งที่มาไม่ว่าจะเป็นจากหนังหมู กระดูกวัว เป็นต้น ซึ่งคอลลาเจนจากแหล่งดังกล่าวมีปัจจัยเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น โรควัวบ้า (Mad Cow Disease) โรคสมองอักเสบแบบติดต่อ (Transmissible Spongiform Encephalopathy) โรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease) เป็นต้น ดังนั้น ทางเลือกที่น่าสนใจ คือ การผลิตคอลลาเจนจากหนังปลาที่เหลือจากอุตสาหกรรมแล่ปลาเพื่อแช่แข็ง ซึ่งจัดเป็นคอลลาเจนชั้นดีที่สามารถทดแทนได้ และไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค

โดยผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการจดอนุสิทธิบัตรและถ่ายทอดสิทธิทางเทคโนโลยีแก่บริษัท ซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด โดยคุณขนิษฐา ขำปัญญากรรมการผู้จัดการ นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมา ผลิตผง “คอลลาเจนไฮโดรไลเสท” โดยสกัดจากหนังปลากะพงขาว เป็นคอลลาเจนที่ผลิตได้เองและใช้ได้ผลจริงในประเทศไทpเป็นที่แรก

สารสกัด “คอลลาเจนไฮโดรไลเสท” จากหนังปลาที่บริษัทผลิตได้ในครั้งนี้ จดเครื่องหมายการค้าในชื่อ “คอลลาเจน CTSB” เพื่อเป็นเกียรติและได้สื่อถึงที่มาจากคำว่า Collagen+Thailand+Soottawat Benjakul (Prof.Dr.) บริษัทฯ ซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด มีความตั้งใจจะต่อยอดสารสกัดคอลลาเจน CTSB ใน 2 กลุ่มแบรนด์ของบริษัท คือ C’ Maze (ซี เมซ) เป็นกลุ่มเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ C’ Pround (ซี พราว) กลุ่มเครื่องสำอาง

บริษัทฯ ซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด มีความตั้งใจจะต่อยอดสารสกัดคอลลาเจน CTSB ใน 2 กลุ่มแบรนด์ของบริษัท คือ C’ Maze (ซี เมซ) เป็นกลุ่มเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ C’ Pround (ซี พราว) กลุ่มเครื่องสำอางบำรุงผิว

ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก C’Maze ได้รับการต่อยอดที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตามบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรเครื่องดื่มคอลลลาเจนช็อต โดยได้รับความร่วมมือจาก Innofood TISTR ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) พัฒนาสูตรเครื่องดื่มให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงรสชาติอร่อย ไม่มีกลิ่นคาว จากนั้นได้เริ่มผลิตที่ FISP โรงงานบริการนวัตกรรมอาหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมุ่งเน้นให้ C’ Maze เครื่องดื่มคอลลาเจนช็อต มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง สร้างพึงพอใจและให้ความมั่นใจในมาตรฐานการผลิตแก่ผู้บริโภคได้ การบรรจุเครื่องดื่มคอลลาเจนช็อตในซองทันสมัย สไตล์ ON-THE-GO Packaging ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก พกพาง่าย ดื่มได้ทันที และมีประสิทธิภาพสูง

จัดจำหน่ายโดยบริษัท เบสท์ ออนไลน์ โปรดักส์ จำกัด โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ อาคารเลขที่ 120 ชั้น 2 ห้อง BD 202 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์.09-4073-5333 LINE ID : bopbop2020 และที่ www.bop2020.com

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top