ข่าวทั่วไป

พิธีเปิดโครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันนี้ (13 ก.ย. 57) ที่ บริเวณลานจัตุรัส นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2557 ณ บริเวณลานจัตุรัส นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายมะลิ มานะศิริมัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรมการปกครอง พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้การต้อนรับ

นายมะลิ มานะศิริมัน กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในการ “ปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้กับประชาชน” ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้สนับสนุน / สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน / เน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท และอำนาจหน้าที่ของกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน / เผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ให้เข้าถึงชุมชนให้มากขึ้น และสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับประชาชน

สำหรับกิจกรรมฯ ภายในงาน ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผ่านระบบ Touch Screen / บอร์ดนิทรรศการ / การแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ Idea Flow / การประกวดสุนทรพจน์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทอย่างไร กับความสามัคคีปรองดองของลูกบ้าน และคนในชาติ” / การแสดงดนตรี / การแสดงมายากล / การเล่นเกมส์ตอบปัญหา และการร่วมถ่ายรูปกับมาสคอต “ผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อสร้างความบันเทิงและความสุขให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top