ข่าวทั่วไป

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดสงขลา เดินหน้ารณรงค์ขับขี่ปลอดภัย “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ควบคู่มาตรการป้องกัน COVID-19

วันนี้ (31 ธ.ค. 63) นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดสงขลา โดยมีนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวภาศิกา ศิรินุพงศ์ นิลล้วน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ตลอดจนคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบายและข้อสั่งการในการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้การรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 โดยมีการจัดตั้งจุดตรวจร่วม 29 จุดตรวจ ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ ซึ่งมีการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ยังได้มีการเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง โดยได้ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจัง โดยเฉพาะมาตรการ 10 รสขม การเข้มงวดด่านชุมชน ซึ่งถือเป็นหน้าด่านสำคัญในพื้นที่ เพื่อป้องปรามและสร้างความตระหนักให้ประชาชนขับขี่ด้วยความระมัดระวังตามกฎหมายกำหนด การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดการจัดงานเฉลิมฉลองที่มีคนเป็นจำนวนมาก ขอให้จัดกันภายในครอบครัว เพื่อลดความแออัด ป้องกันการแพร่เชื้อ ลดปัจจัยเสี่ยงในการเดินทางและสุขภาพ

ด้าน นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับสรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ของจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 โดยเมื่อวานนี้ (30 ธ.ค. 63) เป็นวันที่สองของการรณรงค์ จังหวัดสงขลา มีอุบัติเหตุ รวม 21 ครั้ง โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุรา คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมา คือ สภาพถนน ร้อยละ 23 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 14 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 14 สภาพรถ ร้อยละ 14 และทัศนวิสัยไม่ดี ร้อยละ 9.52 ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 21 ครั้ง มียานพาหนะถูกเรียกตรวจ จำนวน 7,869 คัน จำนวนผู้ถูกดำเนินคดี ตาม 10 มาตรการ จำนวน 1,375 ราย ไม่มีใบขับขี่ 337 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 330 ราย และฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 297 ราย ขณะที่ อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ รองลงมา คือ อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา ตามลำดับ โดยเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางตรง จำนวน 16 ครั้ง ทางโค้ง 7 ครั้ง และทางแยก 10 ครั้ง

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top