ข่าวทั่วไป

“นิพนธ์” จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดกิจกรรม “กินกุ้งสงขลา ปลอดภัย สด สะอาด มั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์”

ช่วงเย็นวันนี้ (2 ม.ค. 64) ที่บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดกิจกรรม “กินกุ้งสงขลา ปลอดภัย สด สะอาด มั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์” เดินหน้าประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นการบริโภคอาหารทะเล จังหวัดสงขลา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายแพทย์กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวสร้างความมั่นใจ ซึ่งมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางมาตรการคุมเข้ม COVID-19

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากแพกุ้ง จังหวัดสมุทรสคร ทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดกระแสความไม่มั่นใจในการบริโภคอาหารทะเล ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ำต่อการจำหน่ายสินค้สัตว์น้ำ รวมถึงการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวประมงเป็นอย่างมาก และแม้ว่าสัตว์น้ำจะไม่ใช่พาหะการแพร่กระจายของโรคไวรัส COVID-19 ก็ตาม แต่การปนเปื้อนเชื้อไวรัสดังกล่าว ยังมีความเสี่ยงที่สามารถปนเปื้อนได้ตั้งแต่การลำเลียงขนส่งจากแหล่งเลี้ยง แหล่งจับ แหล่งกระจายสินค้า จนกระทั่งเข้าสู่ระบบการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในตลาดต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบด้านการแพร่ระบาดของโรคและสุขอนามัย และกรมประมงมีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดมาตรฐานและบังคับใช้อยู่แล้ว เพื่อให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจในความปลอดภัยจากสัตว์น้ำที่ใช้บริโภค กรมประมง จึงได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัส COVID-19 ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ครอบคลุมตลอดสายการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ถึงความปลอดภัย สุขอนามัยในการบริโภคสัตว์น้ำ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการรับประทานและสัมผัสสัตว์น้ำ จึงขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐาน เน้นความใส่ใจในเรื่องสุขอนามัย โดยไม่รับประทานอาหารดิบ หรือไม่สุก

“…ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมอุดหนุนสัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งที่เลี้ยงในจังหวัดสงขลา และผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง…”

พร้อมขอขอบคุณจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เทศบาลเมืองสงขลาสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา หน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ให้บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดี

สำหรับจังหวัดสงขลา มีฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 943 ฟาร์ม โรงเพาะฟักกุ้งทะเล 68 ฟาร์มปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลปี 2563 ปริมาณ 14,789 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563) ปริมาณกุ้งทะเลที่รอจำหน่าย (ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2564 ปริมาณ 109.5 ตัน) ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดกิจกรรมฯ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมชิมอาหารเมนูกุ้ง ประกอบด้วย กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย ผัดไทยกุ้งสด กุ้งราดซอสมะขาม และกุ้งอบสมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค พร้อมแจกจ่ายเมนูกุ้งให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้ร่วมชิม อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top